RUNE VALDERHAUG

Et svakt halvårsresultat i år, gjør også at de nye flyrutene fra Bergen til Edinburgh og Newcastle kan gå usikre tider i møte. Selskapet gjennomgår nå deler av sin virksomhet på ny for å styrke økonomien. Flere ulønnsomme ruter kan dermed stå for fall, selv om både Newcastle— og Edinburgh-ruten ligger inne i Widerøes vinterprogram, som starter 29. oktober.

2. juli startet Widerøe å fly direkte mellom Bergen og Tromsø med et 76 seters Dash 8-fly. I første omgang ble forbindelsen opprettet som en sommerrute. Til Bergens Tidende sa ledelsen i selskapet allerede i april i år at man fortløpende ville vurdere å la den bli en helårsrute. Men nå er det stopp etter vel en måned. Og tanken om helårsrute er droppet.

— Flyruten Bergen - Tromsø har vært en passasjersuksess, men vi har dessverre ikke tjent penger på den, fordi flere enn vi trodde har valgt lavprisbilletter, sier informasjonssjef Siv Sandwik i Widerøe til Bergens Tidende.

Over 60 prosent av flysetene har vært solgt, men til lavere priser enn Widerøe regnet med. Dermed har selskapet ikke hatt den inntjeningen man håpet på. Ruten i sommer har blant annet hatt gode forbindelser med Hurtigrutens avganger fra Tromsø, og raske forbindelser videre til og fra Finnmark. Dette har ført til forretningstrafikk mellom Bergen og Snøhvit-utbyggingen i Hammerfest. Likevel er overskuddet uteblitt.

Ifølge Sandwik vil Widerøe vurdere å gjenoppta Bergen - Tromsø som sommerrute neste år. Da vil man eventuelt også se nærmere på om det kan være trafikkgrunnlag for helårsrute da.

I forrige uke la SAS-gruppen, som Widerøe er en del av, frem sitt halvårsregnskap. Det viser at Widerøe fikk redusert sitt resultat før skatt fra 67,5 millioner kroner i fjor til 13,6 millioner i første halvår i år. Selv om passasjertallene har økt, sliter Widerøe nå så tungt at man må se nærmere på deler av virksomheten for å kunne forbedre resultatet.

— Betyr det at de to nye flyrutene fra Bergen til Edinburgh og Newcastle kan være i fare?

— Ikke noe er avgjort om dette. Vi må vurdere ulønnsomme flyruter, men det er for tidlig å si noe om hvorvidt våre to nye utenlandsruter fra Bergen i år, kan bli berørt, sier Sandwik.