I Bergen fortviler Høyres Monica Mæland over at Arbeiderpartiet ødelegger for Bergen.

— Byrådet fremmer i disse dager forslag om revidert kommunebudsjett og inntektsmelding, her ber hun om å få fortsette sitt arbeid for et mer rettferdig inntektssystem og større overføringer til Bergen. Byrådslederen skulle kanskje benyttet sin plass i Ap sitt sentralstyre til å forsøke å overbevise sine egne.

Syrlig

Bakgrunnen for Mælands syrlige kommentar er kommunalminister Erna Solberg ønsket å endre den såkalte kostnadsnøkkelen for sosiale tjenester. Endringen ville gitt Bergen 50 millioner ekstra for å håndtere rus- og psykiatriproblemene i byen. Den kraftige satsingene på storbyene, ville ført til at en rekke mindre kommuner og byer ville fått mindre penger. Det sier Arbeiderpartiet, SV, Sp og Frp nei til.

Da Aps stortingsgruppe behandlet saken, sa saksordfører Reidar Sandal at «en rekke kommuner med store utfordringer innenfor rusomsorg og psykiatri kommer til dels særdeles dårlig ut. Vektingen er åpenbart feil.» Sandal tok deretter til orde for å sende hele saken tilbake til regjeringen med krav om en langt mer treffsikker ordning.

Det likte og liker partikollega Leif Lund dårlig. Han forsøkte på gruppemøtet å få med seg Ap på å støtte regjeringen, for å bidra til en mer rettferdig ordning med mer støtte til storbyene.

Skuffende

— Jeg liker ikke i det hele tatt at det mislykkes. Nå hadde jeg et visst håp om at vi greid å forandre noe på systemet, men stortingsgruppen ville ikke være med og det er ganske skuffende.

Trolig er det enighet på Stortinget om å gi mer penger til storbyene, og regjeringen er bedt om å komme tilbake med en ny fordelingsnøkkel når statsbudsjettet legges frem. Problemet er at de ikke er enige om hvor pengene skal hentes.

Håper

Anne-Grete Strøm-Erichsen tror det ordner seg.

— Jeg har hatt dialog med Reidar Sandal hele tiden. Og når det gjelder Bergen og Oslo er Arbeiderpartiet enige med regjeringen. Men omfordelingen som kommer til neste år må og ta hensyn til de andre større byene som har store utgifter til rus og psykiatri.