— Bekymringsfullt. Det er synd at så få bergensere har tillit til det sosiale apparatet, sier helsebyråd Liv Røssland (Frp).

Bergen kommer også nest sist når det gjelder folks tilfredshet med det lokale helsetilbudet. Men flere i Trondheim enn i Bergen mener tigging og prostitusjon er et problem i gatebildet.

**Storbyundersøkelsen:

Nøden på Oslo S**

— Det er nok enklere å ta tak i problemer her enn i Oslo. Selv om Bergen er stor, så er den også liten og gjennomsiktig, sier Røssland. Likevel har Bergen mange av de samme utfordringene som Oslo på rus og prostitusjon, mener helsebyråden.

Bergen er samtidig byen som har brukt gjennomgående minst på kommunehelsetjenesten siden år 2000, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Oslo har brukt mest, fulgt av Stavanger og Trondheim. Forskjellen er på 12 prosent i løpet av disse syv årene. Innenfor pleie og omsorg bruker derimot Bergen mest av de fire byene.

— Det er en lang vei frem til at vi er gode nok. Det er nok større forventninger til hva en kommune kan løse enn hva vi faktisk kan innfri, sier Røssland.

Hun tror innbyggerne i en slik spørreundersøkelse vil både reflektere faktisk misnøye og folks oppfatninger om at det er stor misnøye.

— Vi er blant de kommunene som bruker mest penger på eldreomsorg. Vi scorer også bra på brukerundersøkelser på sykehjem, selv om deltagelsen har vært lav, sier Røssland.

Helsebyråden tror et stort problem blant brukerne er at det er vanskelig å vite hvor de skal henvende seg i jungelen av institusjoner.

— Når jeg får henvendelser, er det et evig sammensurium av kommune, Nav og helseforetak sitt ansvar. Det er en kjempeutfordring å få godt nok samarbeid oss imellom.

Hvordan synes du de sosiale problemene i Bergen blir løst? Si din mening i kommentarfeltet under!