Nå er antall skip kommet opp i 530 med en tonnasje på knappe fem millioner bruttotonn.

Aldri har Bergen hatt flere skip registrert. Noen av dem er riktignok utenlandskeid NIS-registrert tonnasje der eierne har valgt Bergen som hjemsted, men dog allikevel. Bergen er en shippingmetropol med atskillig større tonnasje enn Sveriges totale handelsflåte under eget flagg.

Tar innpå Oslo

I Norge er bare Oslo større, målt etter bruttotonn med cirka 6,5 millioner. Forskjellen har tidligere vært mye større i Oslos favør. I antall registrerte skip på over 100 bruttotonn har hovedstaden 312 enheter. Stavanger er nummer tre med |163 skip på 4,4 millioner bruttotonn. De siste årene har Stavanger ligget foran Bergen i tonnasje, men nå har Hansabyen lagt oljebyen bak seg.

Men rederiene i Bergen har også en stor utenlandsregistrert flåte som etter Bergens Tidendes beregninger ligger på cirka 3,5 til fire millioner bruttotonn, fordelt på nesten 200 skip.

Verdensledende på mange felt Bergens spesialitet er kjemikalietankfart der rederiene i Vestlandets hovedstad samlet utgjør verdens største flåte. Bergensrederiene kontrollerer cirka 90 prosent av den totale norske kjemikalietankflåten og behersker nær 40 prosent av verdensmarkedet.

Et annet område bergensrederier er verdensledende på, er innen spesialskip for frakt av skogsprodukter og bulklaster der Star Shipping AS og Gearbulk Ltd. konkurrerer om å være verdens største.

Innen ishavsfart er Rieber Shipping AS verdens største private operatør. Ellers kontrollerer rederier i Bergen den største småskipsflåten i Europa.

Nye skip

Listen over skip i bestilling for rederier i Bergen viser tydelig at byen også i fremtiden blir å regne med i skipsfartssammenheng.

Rederier i Bergen har i bestilling skip på totalt nær 1,7 millioner dødvekt-tonn til en ordreverdi av mellom syv og åtte milliarder kroner. I tillegg kommer fiskefartøyer i ordre fra rederier i bergensområdet for anslagsvis mellom 600 og 700 millioner kroner.

Flest skip i ordre har Odfjell ASA med seks 39.500 dødvekttonns kjemikalietankere i Polen og en 37.500 tonner i Florø. I Polen har rederiet opsjon på ytterligere to 39.500 tonnere. Prisen for opsjonskontraktene er ikke tatt med i Bergens Tidendes beregninger.

Nybygg

Størst tonnasje i ordre har Tom Chr. Steckmest sitt rederi Viken Shipping AS med tre 151.000 dødvekt-tonn råoljetankskip i Sør-Korea.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS har to kombinasjonsskip for olje/produkter og tørrlast på 122.000 dødvekt-tonn hver og et råolje/produkttankskip på 160.000 dødvekt-tonn i Sør-Korea.

Helge Eide Knudsens rederi Spar Shipping AS har tre 53.000 dødvekt-tonn bulkskip i ordre i Kina med like mange opsjoner. Dette er skip med dobbeltskrog, blant de aller første i verden blant konvensjonelle bulkskip. Frem til nå er det stort sett tankskip, kjemikalietankere og såkalte «open hatch» skip beregnet for transport av skogsprodukter, containere og ulike bulklaster, som er bygget med dobbelt skrog.

Grieg Shipping AS har to 44.500 dødvekt-tonn slike «open hatch»-skip i ordre, mens Rederiet Stenersen AS har to 16.400 tonnere i ordre i Kina. Dette er kjemikalie/produkttankskip.

Jo Tankers AS i Bergen har en 30.000 dødvekt-tonn og en 19.500 dødvekt-tonn kjemikalietanker i ordre i Japan, samt leieavtaler for flere tilsvarende skip med opsjon på senere kjøp. Verdien av sistnevnte «leieskip» er ikke tatt med i Bergens Tidendes breregninger.

AS J. Ludwig Mowinckels Rederi har bestilt et bøyelastingstankskip på 147.500 dødvekt-tonn i Sør-Korea.

Norsk flagg

Bortsatt fra de to Stenersen-skipene som skal registreres i Gibraltar og bøyelasteren til Mowinckels Rederi som får Bahamas-flagg, skal samtlige av de øvrige skipene NIS-registreres. Austevoll-rederiet DOF ASA er det eneste rederiet i Bergensområdet med forsyningsskip i ordre.

PÅ ALLE HAV: Bergensskip på alle hav, også i isen: Her Rieber Shipping AS sitt isgående spesialskip MS «Polar Duke» av Bergen på et transport- og forskningsoppdrag ikke langt unna Sydpolen.