MAGNUS VOLLSETT

— Det er veldig positivt at så mange leger ønsker å arbeide i Bergen, sier en fornøyd byråd for helse og sosial, Kristin Ravnanger. - Dette er flott for befolkningen. Nå får alle egen lege, istemmer leder i Hordaland Legeforening, Sigrun Solberg.

Legene vil tjene mer Fastlegeordningen innebærer at hver lege skal ha ansvaret for mellom 500 og 2500 pasienter. Nøyaktig hvor mange, skulle legene i utgangspunktet bestemme selv.Et normalt årsverk er beregnet til 1500 pasienter, eller 1200 pasienter og 20 prosent offentlig legearbeid. Flere leger ønsker likevel å ha maksimalkvoten på 2500 pasienter.- Det er nok for å tjene mer penger, sier byråd Ravnanger. For hver pasient får legene 128 kroner ekstra i året. 1000 pasienter ekstra utgjør 128.000 kroner. Med flere pasienter kommer i tillegg gjerne økt arbeidstid.

For få bergensere Nå er ønskelistene fra legene klare. De viser at innbyggertallet i Bergen må økes med rundt 27.000 personer for at legene skal få så mange pasienter de vil ha.- Vil dette føre til konkurranse mellom legene?- Det kan godt hende. Men det er jo bare bra for dem som bor i Bergen, sier Solberg i legeforeningen.- Jeg regner med at vi finner en måte å løse dette på. Det er uansett litt tidlig å si om dette blir et problem, sier byråd Ravnanger.Hun viser til at det bor over 20.000 studenter i byen. - Vi vet ikke hvor mange av disse som har søkt fastlege i Bergen, understreker Ravnanger.Det er også mange fra nabokommunene som reiser inn til byen for å gå til lege i sentrum.