INGVILD RUGLAND

Finansbyråden la i dag fram sin andre budsjettinnstilling, etter at det er klart hva Bergen kommune får i ekstrahjelp fra staten som følge av budsjettforliket på Stortinget.

100 millioner kroner mangler for at budsjettet skal gå i balanse neste år. 60 millioner i økte pensjonskostnader for kommunen, samt 40 millioner kroner lavere utbytte fra BKK er årsaken til de nye kuttene.

— Vi kommer ikke til å kutte på spesifikke områder, sier Henning Warloe til bt.no.

Kommunen reduserer heller tilbakebetalingen av gjelden sin med 40 millioner kroner neste år.

Opprinnelig skulle 192 millioner kroner betales tilbake, men Warloe vil kun betale 150 millioner.

— Grunnen til at vi kan gjøre dette, er at 150 millioner er fylkesmannens absolutte krav. I tillegg ser det ut til at underskuddet blir mellom 40 og 50 millioner kroner lavere i 2004 enn det vi hadde lagt til grunn, sier Warloe.

Budsjettforliket tilførte Bergen 32 ekstra millioner i år, og 93,4 millioner neste år for å dekke reduksjonen i skatteinntektene.

MANGLER PENGER: Henning Warloe.
KNUT STRAND