Havnevesenet har måttet si nei til forespørsler om anløp av syv cruiseskip fordi de er så store at de ikke kommer under Askøybroen.

— Hvis det ikke snart settes i gang arbeider med å bygge ut en ny seilingsled nord for Bergen, kan byen miste sin unike posisjon som cruiseskipshavn, sier havnekaptein Gunvald Isaksen ved Bergen og omland havnevesen til Bergens Tidende. Han peker på at dette også vil kunne ramme distriktene.

Ødeleggende for Vestlandet

Prosjektleder Ola Hiis Bergh i Cruise Destinasjon Bergen Fjord Norway peker overfor Bergens Tidende på at Bergen er en så viktig havn for et fjordcruise at enkelte rederier har signalisert at uten Bergen må de vurdere om de overhodet skal arrangere cruise til Norge og fjordene.

Ifølge Gunvald Isaksen har havnevesenet fått henvendelse fra cruiserederiet Royal Caribbean Cruise Line om Bergen kan ta imot deres nye skip i Voyagerserien, skip på om lag 138.000 til 142.000 brutto-tonn hver. Tre av de fem skipene i serien er allerede levert, to følger i løpet av perioden 2002-2004. Men havnevesenet har måttet si nei. Skipene har en seilingshøyde på 63,45 meter. Askøybroen tillater bare skip med opptil 62 meter som høyeste punkt.

Ikke «Queen Mary» heller

Havnevesenet har også sagt nei til Cunards forespørsel om Bergen kan ta imot den nye «Queen Mary», som er under bygging. Også her er svaret nei. Skipet rager for høyt. Det samme gjelder et seilførende cruiseskip.

— Dette er trist. Bergen har alltid vært en åpen havn, uten begrensninger. Det at vi må si nei sprer seg i cruisebransjen, og vi risikerer å miste anløp også av skip som kan komme inn, sier Isaksen. Han peker på at Stavanger nå er ute og fisker i rørt vann. Byen har ingen fysiske begrensninger i innseilingen.

— Jeg kjenner til at Stavanger er ute etter å sikre seg anløp av skip som ikke kan komme inn til Bergen. Men også skip som kan komme inn til Bergen kan komme til å velge Stavanger nå når Bergens renommé er i ferd med å bli ødelagt, sier Isaksen.

Lovet ny seilingsled

Det er snart 10 år siden Askøybroen ble bygd. Da ble det også gitt politiske garantier for at Bergen måtte få en ny seilingsled nord for byen. På oppfordring fra kommunen og de interkommunale havnemyndighetene i Bergensområdet har Statens vegvesen Hordaland sammen med Kystverket kostnadsberegnet tilrettelegging av en ny seilingsled via Skjelangersundet. BT har tidligere avslørt at man nå beregner en ny seilingsled til å koste anslagsvis 300 millioner kroner, det mangedobbelte av tidligere anslag.

Kan få det billigere

Direktør Terje Johan Skjelbred i NCC Anlegg sier til Bergens Tidende at firmaet kan utføre de nødvendige undersjøiske arbeidene som skal til for 90 millioner kroner. Den lave prisen skyldes at NCC fastslår at det ikke er nødvendig å ta ut så mye masse som Statens vegvesen Hordaland opererer med. Seilingsleden vil likevel få samme bredde og dybde som for eksempel Panamakanalen.

Saken om seilingsleden har gjentatte ganger vært tatt opp med politikerne. Behandlingen er nå overført fra Samferdselsdepartementet til Fiskeridepartementet.

Til Stortinget onsdag

Høyres Oddvard Nilsen har opplyst til Bergens Tidende at det ligger 100 millioner kroner, pluss renter, klar til å finansiere en ny seilingsled. Dette er penger som ble spart inn fordi Askøybroen ble bygget lavere enn de opprinnelige planene gikk ut på.

I Stortingets spørretime onsdag skal Fremskrittspartiet Arne Sortevik stille spørsmål til fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) om status i arbeidet med å finne ny seilingsled til Bergen.

FOR STOR: Cruiseskipet «Voyager» er blant skipene som er for store for Askøybroen.
FOTO: SCANPIX