JOHN LINDEBOTTEN

Dersom Bergen kommune virkelig ønsker dette, må bystyret si fra senest på møtet i slutten av mai. Det fikk byrådsleder Monica Mæland klar beskjed om i går av veidirektør Olav Søfteland. Vegdirektøren ledet da et møte i Rådhuset, der ulike scenarier for Bergensprogrammet ble gjennomgått i lys av det som er fremkommet i Nasjonal Transportplan.

Kort sagt mangler det en milliard kroner for å fullføre bybanen til Nesttun og Ringveg vest, 1. byggetrinn. Plusser vi på Skansetunnelen og rekken av mindre tiltak for syklende, gående og for kollektivtrafikken, nærmer gapet seg 1,5 milliarder.

Bare penger til ett

Rundt bordet i går hadde veidirektøren samlet bl.a. regionvegsjef Ole Chr. Torpp, byrådsleder Monica Mæland, tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, byråd Lisbeth Iversen og fylkesordfører Torild Selsvold Nyborg.

— Det som er viktig nå, er at Bergen kommune bestemmer seg for hva som skal prioriteres i Bergensprogrammet. Holder vi oss utelukkende til de statlige rammene og bompengene, er det bare mulig med rasjonell anleggsdrift på ett av de store prosjektene om gangen, altså enten bybanen eller Ringveg vest, sier veidirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende.

Fem scenarier

Statens vegvesen har skissert fem alternativer for fremdrift av Bergensprogrammet:

  • Bybanen bygges for 1,55 milliarder kroner i 2005-2008. Her er inkludert tiltak i Fjøsangerveien. Ringveg vest startes i 2010 og fullføres i 2014. Det er ikke plass til Skansetunnelen.
  • Ringveg vest, 1. byggetrinn, bygges i 2005-2009. Bybanen bygges i 2006-2011. Ingen plass til Skansetunnelen.
  • Ringveg vest bygges i 2005-2009, og Skansetunnelen i 2009-2011. Deler av bybanetraseen bygges 2006-11 og åpnes for buss. Én milliard til fullføring av bybanen etter 2011.
  • Bybanen og Ringveg vest bygges 2005-2009. Det må lånes en milliard kroner, som må tilbakebetales etter 2011.
  • Bybanen, Ringveg vest, Skansetunnelen og resten av Bergensprogrammet fullføres slik det ble presentert for Stortinget i 2002. Det må lånes 1,5 milliarder kroner, noe som forutsetter at bompengeinnkrevingen må forlenges fra 2011 til 2016-17.

Teknisk går det bra

I samtlige alternativer har veivesenet ført opp 1,6 milliarder kroner for hele perioden 2002-2011 til den lange rekken av tiltak som kalles «sekkeposter». Det dreier seg om gang- og sykkelveier, trafikksikring og ulike tiltak for kollektivtrafikken.

Både Ole Chr. Torpp og Olav Søfteland understreket at det teknisk sett ikke er noe i veien for å kjøre de to store anleggene, bybanen og Ringveg vest, samtidig.

Den ofte omtalte «brede enigheten» i Bergen bystyre om Bergensprogrammet, forutsetter at bybanen og Ringveg vest bygges samtidig. I går ville ingen av toppolitikerne være bastante på akkurat dette.

Får lov til å låne

— Vårt utgangspunkt er i hvert fall at Bergensprogrammet er en pakke, noe som bl.a. forutsetter parallell utbygging av bybanen og Ringveg vest. Men i den fasen vi er i nå, må vi se grundig gjennom alle de mulige løsningene som finnes, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Olav Søfteland tror Stortinget vil godkjenne et låneopptak på 1,5 milliarder kroner, som muliggjør parallell utbygging, om det skulle bli utfallet i Bergen bystyre mandag 24. mai.

— Men i første omgang må vi i hvert fall gjøre alt vi kan for å få ut mer penger fra staten. Bystyret vil i møtet 26. april vedta en kraftig uttalelse om Bergensprogrammet som vi skal legge frem for samferdselskomiteen, sier byrådsleder Monica Mæland.