JOHN LINDEBOTTEN john.lindebotten@bt.no Og disse pengene kan ikke tas fra bompengeinntekter, som pr. definisjon er statlige midler. Nyheten om dette kom i går som et sjokk på Rune Skjælaaen, som er lederen for samferdselsutvalget i fylket og en sterk tilhenger av bybanen. Skjælaaen var til stede på vegsjef Ole Chr. Torpps pressekonferanse, der handlingsplanen for riksveiutbygging i Hordaland ble lagt frem. Torpp viste der til føringer som Samferdselsdepartementet hadde fastlagt allerede i 1998. Det dreier seg om prosjekter som er "under kommunenes og fylkeskommunenes ansvarsområder". Der kreves det en egenandel på 50 prosent, skriver departementet. Penger finnes, kanskje Bybanen er kollektivtrafikk, og bare det, og altså pr. dags dato et fylkeskommunalt ansvar. Nå gis det en åpning for forhandlinger, og i siste instans blir det opp til Stortinget å avgjøre hvor stor egenadelen skal bli.— Fylket ikke har penger til dette, men jeg kan ikkje skjønne annet enn at en slik egenandel må kunne dekkes gjennom inntekter fra veiprising, sier Rune Skjælaaen til Bergens Tidende. Byråd for byutvikling i Bergen, Tom Knudsen, blir ikke tatt på sengen i samme grad som Rune Skjælaaen.- Vi har vært klar over dette med egenandel. Nå er det til sammen 100 millioner kroner fra Bergen kommune i Bergensprogrammet. I utgangspunktet er disse riktignok ikke tenkt brukt på bybanen, men Bergensprogrammet, medregnet bybanen, utgjør jo en total pakke, så etter vår mening bør det være mulig å betrakte disse 100 millionene som en egenandel. Men det må vi se å få avklart, sier Knudsen. Også fylkesmidler I finansieringsplanen for Bergensprogrammet står det også oppført 150 millioner fylkeskommunale kroner, som heller ikke i utgangspunktet vart tenkt brukt direkte til investering i bybanen. Men Rune Skjælaaen deler Tom Knudsens syn på at disse bør kunne inngå som egenandel. I så fall ligger det 250 kommunale og fylkeskommunale kroner på bordet, som utgjør 25 prosent av kostnaden for en bybane sentrum-Nesttun. Det er bare halvparten av 500 millioner, og både Tom Knudsen og Rune Skjælaaen er enige om at 250 millioner til blir det omtrent umulig å fremskaffe. 25 prosent i Oslo Redningen kan bli å henvise til T-baneringen i Oslo, der staten har gått inn med 75 prosent av kostnaden på ca. 900 millioner, mens Oslo kommune slapp unna med en egenandel på 25 prosent. En mulighet for å slippe helt unna denne problemstillingen, kan være å bygge bybanetraseen som vei, som busstrasi, slik at ansvaret faller på Statens vegvesen. Så kan man komme tilbake til bybanen når det har gått en tid. Men Tom Knudsen avviser en slik tanke.- Det har hele tiden vært vårt klare mål at bybanen skal bygges som bybane med en gang, sier Tom Knudsen.