I går sto en ponni fra sirkus Merano og gresset på tomten som fylkeskommunen vil bygge ny skole på. Men kommunen sier nei. De vil gi tilreisende elefanter både bedre lysforhold og mindre støy enn byens elever.

— Helt uaktuelt, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen.

Dersom kommunen og fylket ikke blir enige om plassering av skolen, kan det true avtalen som vil gi Bergen et riksanlegg i svømming på Nygårdstangen.

Stor skole, liten tomt

I fjor sommer inngikk kommunen og fylket en avtale om å samlokalisere det nye svømmeanlegget og en ny videregående skole på Nygårdstangen.

Gjennom samarbeidet skulle byggekostnadene, som totalt kan komme opp i én milliard kroner, holdes nede og reguleringsarbeidet gå fortere.

Problemet er at tomten er begrenset i størrelse, og den nye skolen blir gedigen, på størrelse med den foreslåtte Kunsthøyskolen på andre siden av vannet.

I tillegg til skole skal det bli plass til svømmeanlegg, ny politistasjon og tilkomstvei til den nye brannstasjonen i samme område.

— Det er selvfølgelig en bekymring at tomten kan bli litt vel trang, medgir Nilsen.

Sirkus foran skole

Han vil ha tomten ytterst mot Storelungeren, hvor det i dag er en grusplass som brukes til sirkus og tivoli. Men kommunen vil ikke gi slipp på sirkustomten.

Plan- og miljøetaten har i stedet foreslått i en skisse å legge skolen på en tomt som deles av motorveien. Deler av skolebygget er foreslått under viadukten.

— Skissene er ikke akseptable. Det er ikke mulig å bygge en skole med en slik plassering, sier fylkesrådmannen.

Fylkets eiendomssjef Helge Haavardtun protesterte i et brev til kommunen 20. mars. Vedlagt var en rapport fra Rambøll AS som slakter forslaget. Dette er hovedpunktene i rapporten:

  • Skoletomten er for liten.
  • Arealet låser skolen i en strengt geometrisk form.
  • Plasseringen under viadukten er spesielt uheldig. Det vil gi skygge til deler av anlegget og gi støy og forurensning.
  • Forutsetningen om at skolen og svømmeanlegget skulle samlokaliseres er brutt. Plan- og designkonkurransen bør omfatte begge deler.

— Vi vil bygge nærmere vannet, men kommunen ønsker å ha en plass der. Det er vi åpen for, men den trenger ikke å være så stor, sier Haavardtun.

Frykter forsinkelser

Nilsen sier at saken ikke er drøftet på ledernivå eller mellom politikerne, og håper at konflikten vil løse seg raskt. Hvis prosessen stopper opp vil kommunen få problemer med å fullføre svømmeanlegget til 2010 og få riksanleggsmidler fra Staten.

— Vi kan ikke engasjere arkitekter før vi vet hvor bygget skal stå. Hvis ikke vi blir enige snart, er det selvsagt en fare for forsinkelser, sier Nilsen.

Både Haavardtun og seniorarkitekt i plan- og miljøetaten i Bergen kommune, Stein Furru, har tro på en løsning.

— Vi er i god dialog med fylkeskommunen og har allerede bearbeidet det opprinnelige forslaget noen ganger. Jeg tror vi er nær en løsning vi kan bli enige om, sier Furru.

Han sier det er delte meninger om området på Nygårdstangen er for lite til alle planene eller ikke. Furru viser til at det har vært et klart uttrykt mål at området skal få et «bymessig preg».

— Dette er indrefileten i Bergen. Det er mange hensyn å ta.

BT lyktes ikke å komme i kontakt med kommunaldirektør for byutvikling, Edel Eikeseth.

TOMTESTRID: Bergen kommune vil bygge ny skole under motorveien nede til høyre i bildet og la sirkusene få beholde tomten til venstre. Fylkesrådmannen protesterer
Høvik, Tor