Det sier helsebyråd Hilde Onarhem (H) under onsdagens bystyremøte. Der diskuterte de det nye lovforslaget fra regjeringen, som åpner opp for at fastleger kan reservere seg mot å henvise til abort.

Nekter spiral

Frps Morten Myksvoll stilte spørsmål om hvordan byrådet skal sikre at folk får det tilbudet de har krav på i helsevesenet. Han viste blant annet til en sak i Aftenposten, som avslørte at en lege i Bergen nekter å sette inn kobberspiral på sine pasienter.

— Vi er kjent med at noen leger i Bergen reserverer seg mot å henvise til abort. Vi var ikke kjent med at noen reserverer seg mot å sette inn spiral. Dette skal vi følge opp via Etat for helsetjenester, sier hun.Når det gjelder leger som reserverer seg mot henvisning til abort, sier hun følgende:

— I intervjuer i forbindelse med nyansettelser har vi de siste år spurt om det er noe legen reserverer seg mot. Det er ikke ansatt leger som reservererseg de siste 2-3- år.

I fjor høst ble denne policyen enda mer bevisst. Da begynte de å praktisere regelverket, som nekter for at det kan være unntak fra denne regelen, slik som den rødgrønne regjeringen sendte ut skriv om i 2011.

Ikke lovlig

Hun viser til at de ikke har hjemmel i loven for å frita leger for slik henvisning. Nå kommer det et nytt forslag fra regjeringen, men heller ikke dette inkluderer forslag om å frita leger fra å hjelpe pasienter med prevensjonsmidler.

Lovforslaget skal diskuteres i bystyret, men i et intervju med BT på tirsdag la ikke Onarheim skjul på hva hun mener om saken:

— Det jeg kan si fra mitt ståsted er at jeg i utgangspunktet er imot at man skal kunne reservere seg.