• Jeg tviler ikke på at bergenserne vil engasjere seg heftig i debatten om strøkene, sier byråd Tom Knudsen. I går ga byrådet klarsignal for prosjektet «Strøknavn i Bergen».

TRULS SYNNESTVEDT

– Klart kommunen bør engasjere seg i en sak som til de grader rører ved folks identitetsfølelse sier Tom Knudsen, byråd for miljø og byutvikling.

Han forventer et stort folkelig engasjement, når strøksaken begynner å rulle.

– Kommunen har jo registrert den store interessen for saken i Bergens Tidendes spalter, sier Knudsen.

I tillegg til kommunens egne folk, er forfatteren Gunnar Hagen Hartvedt, redaktør av Bergen Byleksikon, og byhistoriker Jo Gjerstad trukket inn i arbeidet.

– Vi ønsker også aktuelle foreninger og lag og menigmann velkommen til å bidra med synspunkter og informasjon, sier Knudsen.

Overfor bystyret har han lagt vekt på betydningen av at strøknavn blir brukt i samsvar med navnenes historiske opprinnelse.

I går passerte saken med glans byrådskonferansen — og blir neste onsdag etter alt å dømme jublet gjennom i byrådet.

Vil ha innspill Tom Knudsen tok fatt i strøk-debatten allerede i fjor høst, etter at Yngve Seterås i bystyret hadde bedt om at kommunen måtte gripe inn overfor utglidningen som finner sted «ved benevnelsen av strøk i Bergen».

Parallelt med at bysiden i Bergens Tidende hver søndag siden oktober har brettet ut 20 av byens tradisjonelle strøk, har kommunens oppmålingsavdeling arbeidet med prosjekt «Strøknavn i Bergen».

– Men vi håper selvfølgelig også på innspill fra byens befolkning, og vi ser for oss at særlig grensedragningen mellom strøkene vil vekke debatt, sier Knudsen.

Han skal selv sitte som leder for prosjektets styringsgruppe, sammen med kommunaldirektør, oppmålingssjef, byantikvar og Gunnar Hagen Hartvedt.

– Jeg synes det er helt nødvendig å trekke inn ekspertise utenfra, derfor er også en lokalhistoriker som Jo Gjerstad med i prosjektgruppen, sier Knudsen.

Vil merke strøkene I første omgang vil Bergen kommune velge ut 10-15 strøk av særlig lokalhistorisk betydning, og gi disse en historisk beskrivelse, med hovedvekt på strøkets grenser.

– En merking av strøkene, med skilt eller merkesteiner, vil være et viktig element i prosjektet, heter det i prosjektbeskrivelsen fra kommunens oppmålingsavdeling.

Ifølge fremdriftsplanen for prosjektet skal det allerede i mai avklares hvilke strøk som skal med i prosjektet.

Fra midten av juni og frem til slutten av august skal historisk materiale gjennomgås, aktuelle foreninger og lag skal trekkes inn, opplysninger skal kvalitetssikres – og det skal utarbeides forslag til strøkgrenser.

En høringsrunde vil bli gjennomført fra midt i september. Forslaget vil bli presentert i en pressemelding og bli lagt ut på kommunens internettsider sammen med kartvedlegg.

– Vi vil være særdeles åpne for synspunkter og kommentarer, sier Tom Knudsen.

I november regner man med at saken kan bli politisk behandlet.

I saken som legges frem for byrådet skal det også legges frem forslag til informasjonsopplegg, som skilting/merking, informasjonsbrosjyrer, internettbruk og kartverk.

Og går det etter planen vil informasjon og merking av strøkene bli gjennomført fra desember måned.

Et strøkent opplegg!