Havnedirektør Morten Meibom akter ikke sitte stille og se dette skje:

— Vi tror at statusen som såkalt intermodal knutepunktshavn i fremtiden vil gi rett til bevilgninger over statsbudsjettet. Derfor vil vi argumentere mot å gi Risavika utenfor Stavanger og ikke Bergen denne statusen, sier Meibom til Bergens Tidende.

Fremtidens superhavner

I dag skal en arbeidsgruppe med representanter fra Avinor (tidligere Luftfartsverket), Jernbaneverket, Kystdirektoratet og Vegdirektoratet overlevere sine anbefalinger til Nasjonalt Transportplan for perioden 2006-2015. Mottakere er samferdselsministeren og fiskeriministeren. Anbefalingene skal ut på høring før regjeringen gir sin endelige innstilling.

En bit av Nasjonal Transportplan handler om den fremtidige havnestrukturen i Norge.

I dag er Bergen en av 10 nasjonalhavner. En tverrfaglig arbeidsgruppe har tidligere anbefalt å erstatte nasjonalhavn-statusen med såkalt intermodal knutepunktshavn. I en knutepunktshavn er oljebaser knyttet til offentlig havn og det er godt lagt til rette for omlasting fra skip til bane og vei, eventuelt også til fly.

Bergen pluss Ågotnes

I den første anbefalingen ble det utpekt 11 slike superhavner - deriblant Bergen, sammen med Ågotnes.

Fredag skrev Stavanger Aftenblad at arbeidsgruppen har snevret ned til bare to havner - Sjursøya i Oslo og Risavika utenfor Stavanger. Havnedirektør Morten Meibom har fått samme signaler, og venter spent på fasit mandag.

Kystdirektør Øyvind Stene ønsker ikke bekrefte at konklusjonen blir Risavika og Oslo.

Stene nøyer seg med å vise til en tidligere uttalelse fra Kystverket der det heter at noen få havner skal få superstatus i første omgang. De øvrige må gjennom «ytterligere prosess».

— Hva ligger i det?

— Jeg ønsker ikke å utdype dette nærmere nå. I morgen er dette offentlig, sa Stene i går kveld.

Havnedirektør Morten Meibom er usikker på hva det vil bety hvis ikke Bergen kommer på listen over intermodale knutepunktshavner.

Inn på statsbudsjettet

— Mitt største ankepunkt mot å velge Risavika fremfor Bergen er at Fiskeridepartementet i så fall satser på en havnestruktur som krever store investeringer.

I Bergen har vi en ferdig utbygd havn, i Risavika er det knapt mer enn en klargjort tomt, sier Meibom.

Og havneutbygginger er dyre. Utbyggingen av Dokkeskjærskaien, for eksempel, har kostet 500 millioner kroner. Ikke et øre har staten tatt.

En status som superhavn kan bety tilgang på statlige investeringsmidler. Derfor vil ikke Meibom gi seg uten kamp.

ØNSKER SUPERSTATUS: Havnedirektør Morten Meibom.<p/> ARKIVFOTO: HARALD QUESETH