Det er en enstemmig justiskomite som går inn for nyskapningen. Universitetsfengselet skal være et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Bergen Fengsel. Politikerne tenker seg en modell som ligner på samarbeidet mellom universitetet og Haukeland sykehus.

Dristig tanke

Dermed har Kriminalomsorgen Region Vest fått gjennomslag for en dristig tanke som ble presentert for justiskomiteen i mai i år. Regiondirektør Per Sigurd Våge sier at målet er å videreutvikle kompetansen som kriminalomsorgen trenger både nå og i tiden fremover. Han mener også at det er en rekke forhold å forske på innenfor kriminalomsorgen.

Det er veldig oppmuntrende å få denne responsen fra Stortinget så raskt. Men vi er fortsatt avhengig av forståelse både i de berørte departementene og hos universitetet. Det gjenstår mye arbeid. Vi vet ikke hvordan dette kommer til å se ut. Det finnes ingen universitetsfengsel andre steder i verden, sier Våge.

Inspirasjon og nytte

Han mener at en samarbeidsmodell vil kunne gi mye gjensidig inspirasjon og nytte, både for vitenskapelig personell og for de som driver kriminalitetsbekjempelse og rehabilitering av kriminelle.

Det handler mye om grunnleggende spørsmål dette: Hvorfor begås kriminalitet? Hvordan er sammenhengene mellom kriminalitet og rus? Er det de «riktige» handlingene som straffes? I det hele tatt vil en samarbeidsmodell kunne bidra til å bevare trygghet og bekjempe uro i samfunnet, tror Våge.

Rikt fagmiljø

— Hvordan kan universitetet bidra?

— Med sin brede horisont og sitt rike fagmiljø vil de kunne hjelpe oss med kompetanse innenfor en rekke disipliner som psykologi, jus, samfunnsvitenskap, sosiologi, medisin, pedagogikk for å nevne noe. Vi har allerede god kontakt med instituttene for medisin, jus og psykologi. Dette går i stor grad gjennom Sandviken sykehus sitt kompetansesenter for rettsspsykiatri og rettsspsykologi. Ved å få med universitetet kan vi åpne for at en enda bredere sektor av vitenskapene kan hjelpe oss i fengsel og friomsorg, sier Våge.