— Vi ser ingen særlig vektige grunner til å si nei. Derfor har vi uttalt oss positivt, sier oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

Klarsignalet fra kommunen går nå til departementet som gir endelig godkjenning.

Ungdomsskole på Bønes

Den ene søknaden gjelder en ungdomsskole på Bønes basert på såkalt Dalton-pedagogikk med plass til to klasser på hvert trinn.

I dag må ungdommene på Bønes busse til Storetvedt eller Fyllingsdalen. Mangelen på ungdomsskole var litt av drivkraften for skoleplanene, forteller Mona Skjønhaug, styreleder i Stiftelsen Daltonskolen.

— Da den nye friskoleloven kom, så vi muligheten for å gjennomføre planene våre, sier Skjønhaug til Bergens Tidende.

Daltonpedagogikken ligger nemlig for tett opp til pedagogikken i den offentlige skolen til at den kan regnes som alternativ.

Den nye friskoleloven som trådte i kraft 1. oktober setter ikke lenger krav til at skoler skal ha en alternativ pedagogikk.

Daltonpedagogikken baserer seg på individuell opplæring og likner på Montessori-pedagogikken. Elevene lærer gjennom prosjektarbeid. Dalton-skoler finnes i en rekke land og er særlig utbedt i Nederland. Dit var Skjønhaug på studietur før søknaden ble sendt.

Daltonskolen i Bergen blir den første i Skandinavia.

Der elevene styrer

Den andre søknaden kommer fra Stiftelsen Nyskolen i Bergen, som samarbeider med organisasjonen Forum Ny Skole og Mosse Jørgensen. Jørgensen er kjent som forsøksgymnaset mor.

— Vi skal skape en skole der elevene totalt styrer sin egen læring, forteller initiativtaker Lene Kristiansen.

Ideen til Nyskolen fikk Kristiansen etter et NRK-program om Säffle-skolen i Sverige, som drives etter de samme pedagogiske prinsipper.

Nyskolen skal praktisere aldersblanding og søskengrupper og vil la elevene ta høst- og vinterferie når de selv ønsker. Hver dag starter med et allmøte, som er skolens øverste demokratiske organ.

Heller ikke Nyskolen ville fått godkjenning etter den gamle privatskoleloven, tror Lene Kristiansen.

Nå kan det bli skolestart neste høst. Elevtallet er satt til maksimalt 36. Hvor er ennå ikke bestemt. Kristiansen jakter skolelokaler, gjerne sentralt i Bergen eller i Fana/Ytrebygda.

Kristent i Kvam

— Vi har merket en moderat økt interesse for å etablere privatskoler, med all den fokus som har vært på lovendringen, sier Hjalmar Olseth hos fylkesmannen i Hordaland.

På fylkesmannens bord ligger også en søknad fra Kvam kristne skole om å ta opp inntil 100 elever. Initiativet kommer fra mennesker i bedehusmiljøet i Kvam. Skolen er tenkt plassert sentralt i kommunen, forteller styreleder Eivind Straumstein.

Kvam kommune har ennå ikke uttalt seg om søknaden.