I går møttes byrådsleder Monica Mæland (H) og byrådene Liv Røssland (Frp) og Øistein Christoffersen (Frp) for å diskutere muligheten for å få til en slik patrulje. Den skal hjelpe mennesker som på grunn av rus ikke kan ta vare på seg selv. I dag er det politiet som må ta seg av disse sakene.

— Det var et internt møte mellom oss tre, der vi drøftet temaet. Men pr. i dag er det ikke et forslag, og vi har ikke løftet det opp i byrådet som helhet, sier sosial- og helsebyråd Liv Røssland.

Kan ikke love noe

Bakgrunnen for samtalen er en forespørsel fra politiet.

— I utgangspunktet er dette ingen kommunal oppgave, men vi forsøker å se om det er noe vi kan stille opp med. Politiet har altfor få ressurser i Bergen sentrum, og må konsentrere seg om direkte politiarbeid, sier byrådsleder Monica Mæland.

Hun understreker at innbringertjenesten må skje innenfor de rammene som kommunen har.

— Vi ønsker å hjelpe og har begynt å sondere terrenget, men vi har ikke konkludert, sier Mæland. Hun vil ikke spekulere i når ordningen kan bli en realitet.

- Kan avverge ulykker

Unge tenåringer som ruser seg, åpenlys drikking i sentrumsgatene og personer som ikke kan ta vare på seg selv. Slik oppsummerer Asle Steiestøl Wingsternes, leder for Bergenhus bydelsstyre, dagens uteliv. Han ønsker en kommunal innbringertjeneste hjertelig velkommen.

— Tjenesten kan avverge ulykker, og hindre at personer som ikke kan ta vare på seg selv kommer opp i en politisak.

Han understreker at dette ikke må bli en sovepute for politiet. En klar ansvarsfordeling og god kommunikasjon er avgjørende for at ordningen skal fungere, mener Wingsternes.

— Ingen må bli overlatt til seg selv på grunn av en misforståelse.

Natteravnene positive

Inga-Alice Blaha, leder for natteravnene i Bergen sentrum, er positiv til ideen.

— Dette er det dessverre behov for hele uken. Politiet er ofte opptatt med andre ting, og har ikke alltid tid til å ta seg av rusete personer som skal til legevakten, sier Blaha.

Natteravnene har selv en biltjeneste som brukes til å kjøre rusete mennesker til legevakten, eller hjem hvis noen kan ta imot dem. En kommunal ruspatrulje vil likevel ikke gjøre ravnene arbeidsløse.

— Hver fredag og lørdag er vi ute og snakker med ungdommer. Med en slik tjeneste ville vi fått mer tid til forebyggende arbeid, sier Blaha.

Skal avlaste politiet

Det finnes allerede et syv år gammelt bystyrevedtak om en kommunal innbringertjeneste. I 2001 vedtok bystyret å utrede en slik patrulje, etter mønster av en tilsvarende ordning i Oslo. Kommunens vanskelige økonomi gjorde imidlertid at det ikke ble satt av penger.

I fjor tok Frp opp igjen forslaget i valgkampen. Partiet mente en kommunal patrulje ville kunne avlaste politiet. Nåværende ordfører Gunnar Bakke sa den gang at kommunen burde ta kostnadene med en slik patrulje.

Visepolitimester Jon Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt støttet forslaget. Han viste til at politiet bruker mye ressurser på denne type saker.

— Til tider kan det sitte både to og tre patruljer i kø på legevakten med personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Og det skjer som oftest på tidspunkt av døgnet da vi skulle vært helt andre steder, sa Nilsen.

Han syntes også at kommunen burde ta ansvar for gjengangere og alkoholikere. Enkelte har opptil 100 døgn i fyllearresten årlig, og tar mye av politiets ressurser.

Hva synes du om forslaget? Diskuter saken her.

NATTERAVNER: Leder i Bergen sentrum natteravner, Inga-Alice Blaha (til v.) og nestleder Inger Moberg Lokøy gikk over Torgallmenningen for å se til ungdommer i natt. - Vi får mange rosende ord fra ungdommene, sier Blaha.
Sævig, Rune