Det er klart etter at Jernbaneverket i dag fikk mandat av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til å utrede lyntog i Norge. I løpet av to år skal etaten levere sin anbefaling.

Regjeringen har satt av 50 millioner kroner til utredningen.

Prosjektgruppen skal utrede lyntog på følgende strekninger:

  • Bergen-Oslo
  • Bergen-Haugesund-Stavanger
  • Oslo-Kristiansand-Stavanger
  • Oslo-Trondheim
  • Oslo-Stockholm
  • Oslo-Gøteborg Gruppen skal også ta stilling til om en overgang til høyhastighetsbaner er mer fornuftig enn å ruste opp dagens jernbaner.

Stortingsflertallet vedtok i forbindelse med nasjonal transportplan i juni i fjor at høyhastighetsbaner skulle utredes. Nå blir dette vedtaket konkretisert, og en toårsfrist for arbeidet er satt.

Saken oppdateres.

Trenger vi lyntog? Si din mening i feltet under!