Elektronisk bompengekreving rundt Bergen vil starte 1. januar 2004. Elektronisk vil si at bilene til alle som ønsker det utstyres med en brikke på frontruten. Denne leses av automatisk, og et beløp trekkes fra en konto, når bilen passerer en bomstasjon.

Ekstra fil

I tillegg er det planlagt en ekstra fil til høyre ved hver stasjon der bilister som mangler brikke kan putte penger på et apparat og få grønt lys på den måten.

Men nå kan myntapparatet bli overflødig.

Bilde, og regning i posten

— Vi har søkt om å få være med i en prøveordning for automatisk bompengeinnkreving. Det vil si at de bilene som mangler elektronisk brikke, kjører gjennom bomstasjonen i samme filen som alle de andre bilene. Så blir de fotografert, og regningen for bompasseringen kommer i posten. Og da mener vi bompengeregningen, ikke regning for straffegebyr eller noe sånt, sier seksjonsleder Grethe Vikane ved Hordaland vegkontor til Bergens Tidende.

Hun legger til at de bilistene som blir fotografert, neppe vil få tilsendt regning for hver enkelt passering, men at det samles opp. Vikane opplyser at bompengeinnkreving etter dette prinsippet er tatt i bruk i Canada, men så langt ikke i noen av Norges naboland.

Mer sikkerhet

— Fordelen med en slik måte å kreve inn penger på er åpenbar. Vi sparer ekstra areal til den filen hvor myntapparatet må plasseres. I tillegg unngår vi at biler må bremse for å kjøre inn til myntapparatet, og vi unngår da også de bilene som deretter skal inn i trafikken igjen. Når bilene uten brikke bare blir fotografert og registrert for betaling på den måten, kan all trafikk flyte fritt gjennom bomstasjonen, og det er bra for trafikksikkerheten, sier Grethe Vikane.

Søknaden om prøveordning blir nå behandlet i Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Grethe Vikane sier at dersom Bergen før prøveordning, vil bomstasjoner uten myntapparat, men med fotografering, bli plassert på alle bompengepunktene rundt Bergen.

— Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig vil benytte elektronisk brikke gjennom de nye bomstasjonene. 90 prosent brikkeandel bør vi greie, sier hun.