• En alvorlig overtredelse, mener Kofa om anbudsrotet rundt BIR.

— Vi anser dette som en alvorlig overtredelse. Det dreier seg om en stor kontraktssum, og den ulovlige direkteanskaffelsen har pågått over lang tid, sier Anneline Vingsgård, sekretariatsleder i Kofa, Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Kofa sendte tidligere i dag forhåndsvarsel om at Bergen kommune kan få et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner. Bakgrunnen er at kommunen har gitt BIR Bedrift oppdrag uten å gjennomføre anbudsrunde, helt tilbake til 2004.

— De burde kunngjort anskaffelsen slik at andre leverandører hadde hatt muligheten til å tilby sine tjenester, sier Vingsgård.

Demokratene vant frem

Det var Demokratene på Askøy som klaget Bergen kommune og de andre eierkommunene i BIR inn for Kofa. Det gjorde de etter å ha vunnet frem med en tilsvarende klage på Askøy kommune.

— Etter at askøysaken var avgjort, gikk rådmannen ut i avisen og sa at det var urettferdig at kun Askøy var tatt, mens dette var et forhold som åpenbart måtte gjelde andre kommuner. I vårt lokalprogram har vi sagt at vi er for likebehandling, så vi tok han på ordet og sendte klage, forteller leder for Demokratene på Askøy, Per Midtøy.

Klagen ble sendt i februar, og Demokratene har jobbet mye med å skaffe til veie informasjon.

— Å føre en sånn sak går kraftig ut over våre ressurser, det skal mye ressurser til for å håndtere en slik prosess, sier Midtøy.

- Hvorfor er dette viktig for dere?

— Vi vil ha mest mulig ut av skattepengene som går til det offentlige. Når det gjelder offentlige innkjøp, er det snakk om enorme summer i omløp. Konkurranse gir mer ut av pengene. Når du konkurranseutsetter en tjeneste, kan du klare å knipe 20 prosent av utgiftene, sier han.

Opphever kontrakten

Han er ikke overrasket over at de har fått medhold.

— Nei, det er jeg ikke. Vi visste underveis med askøysaken at vi var inne på riktig spor. Da vi fikk avgjørelsen der, visste vi at det måtte være tilsvarende for andre kommuner. Saken er blitt mer opplyst denne gangen, og derfor er Bergen kommune nå dømt for et lengre tidsrom og med en høyere prosentsats enn Askøy kommune, sier Midtøy.

Den høyeste prosentsatsen Kofa gir er 15 prosent, og den skal være reservert for særlig grove tilfeller. Bergen kommune ilegges et gebyr på ca. 10,6 prosent av anskaffelsens verdi, mens Askøy fikk et gebyr på 6,3 prosent.

Kontrakten med BIR må oppheves, og lyses ut på nytt. Kontraktopphevingen har ikke store konsekvenser for BIR, ifølge administrerende direktør Steinar Nævdal.

— Det er ikke noe dramatikk i dette for oss. Vi ser på denne kontrakten som en helt vanlig kontrakt. Fordi det er leveringsplikt til forbrenningsanlegget på det kommunale næringsavfallet, vil vi fortsette å utføre tjenesten til ny leverandør er på plass, sier Nævdal.

Finansbyråd Liv Røssland sier kommunen vil gå gjennom varselet fra Kofa.

— Jeg er gjort kjent med varselet, og vi skal selvfølgelig svare på dette sammen med de andre BIR-kommunene innen fristen 16. januar, sier hun.

ULOVLIG: Kommunen har gitt BIR Bedrift oppdrag uten å gjennomføre anbudsrunde siden 2004.
RUNE BERENTSEN (arkiv)