Reiselivsdirektør Ole Warberg har vært styreleder for interimsstyret i selskapet, som gjennom lengre tid har forsøkt å få en englandsbåt på kjølen igjen.

- Nå er vi kommet så langt i prosessen at vi har innleid andre aktører som kan jobbe med ny englandsrute på heltid. Det er dannet et proforma selskap som ser på skip, utfordringer og ikke minst jobber med å få inn nok kapital til å sikre forsvarlig drift av et nytt rederi, sier Warberg.

— Interessenter både i England og Norge har gått inn med kapital i det nye selskapet, som har som mål enten å leie eller kjøpe et skip til en ny englandsrute.

- Det er nok av skip i markedet. Skal en ny englandsbåt svare seg, må den være av en størrelse og en standard som er forsvarlig å drifte, sier Warberg. Det nye selskapet konsentrerer seg derfor om skip med plass til mellom 600 og 800 passasjerer og mellom 200 og 300 biler, samt 50-100 lasteenheter.

Plan B

Warberg sier at etter at DFDS Seaways i 2008 ga opp den siste englandsruten mellom Bergen og Newcastle, ble det gjort iherdige forsøk på å få rederier i inn- og utland til å overta ruten mellom Bergen, Stavanger, Haugesund og Newcastle. Ingen rederier våget imidlertid å satse.

- Derfor gikk vi over til plan B, som gikk ut på å opprette et nytt rederi. Reiselivsinteresser i både Norge og England har vært svært positive til dette. Det samme har vi opplevd fra politisk hold, sier Warberg.

Arbeidet har gått ut på å gjøre det samme som skjedde da Norway Line ble etablert i 1984. Også da sto Vestlandet uten englandsrute, og det ble bygget opp et eget rederi med aksjekapital fra næringslivet og det offentlige. Men også Norway Line fikk problemer etter noen år. Og andre rederier tok over.

Tunge aktører

Warberg sier at tunge aktører både i England og Norge har gått inn med midler i proformaselskapet som nå forsøker å få et rederi på beina.

- Interessentene vet ennå ikke om vi får dette til. Derfor vil ingen gå ut med navn ennå. Ingen vil stå igjen som tapere i offentligheten hvis dette strander. Helst hadde vi sett at arbeidet med et nytt rederi hadde forblitt hemmelig til det var avklart om det blir en ny englandsrute. Håpet var at vi kunne ta en endelig avgjørelse innen 1. juli i år. Men jeg tror ikke den tidsfristen holder. Nå arbeides det først og fremst med å få inn nok kapital til å kunne drive en ny englandsbåt, sier Warberg.