Omorganiseringen av barnevernet er i full gang. I en odelstingsproposisjon som passerte statsråd forrige fredag, går regjeringen inn for at staten skal overta også denne oppgaven fra fylkeskommunen.

Da barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF) i går møtte pressen i Bergen, var organiseringen av barnevernet ett av flere tema.

— Inngår dette i regjeringens plan for å plukke bit og bit fra fylkeskommunen inntil vi alle i 2005 innser at den er helt overflødig? vil BTs journalist vite.

— Nei, slettes ikke. Etter å ha gått inn i dette feltet er jeg overbevist om at statlig styring vil gi en helt annen kontroll blant annet med de private barnevernsinstitusjonene, sier Laila Dåvøy og legger til at hun stiller spørsmålstegn ved kostnadsnivået i deler av det private barnevernet.

Fem regioner

Omleggingen av barnevernet betyr at 3600 fylkeskommunalt ansatte vil få ny arbeidsgiver. Regjeringen foreslår at staten organiserer barnevernet i fem regioner, tilsvarende de fem helseregionene. Men hovedkontoret for region vest vil regjeringen legge til Bergen, ikke Stavanger, der helseregionen har hovedsete.

I tillegg skal det bygges opp ressurssentre i hver region som skal drive rådgiving for kommunene. I sum regner statsråden likevel med at nyordningen skal gi mindre administrasjon og mer barnevern for pengene.

Bergen kommune har nylig søkt kommunalministeren om å få hånd om sin del av det fylkeskommunale barnevernet. Blir det forsøket noe av, vil regionkontoret i Bergen omfatte hele Vestlandet unntatt Bergen.

Bitteliten godbit

Statsrådenes egentlige budskap til pressen i går var en bitteliten godbit fra statsbudsjettet, som ingen har omtalt til nå.

I kroner og øre utgjør den en skarve million neste år, men for de ytterst få det angår har Laila Dåvøy godt nytt å melde.

Godbiten handler om kårene for selvstendig næringsdrivende kvinner som blir gravide. Vanlige lønnstakere som venter barn har rett på såkalte svangerskapspenger dersom jobben de utfører utgjør en fare for fosteret.

Nå vil statsråden at også selvstendige næringsdrivende skal omfattes av ordningen med svangerskapspenger. I tillegg varslet hun i går at den samme gruppen i fremtiden skal få sykepenger fra første dag i forbindelse med svangerskapet.

Detaljene rundt det siste punktet inngår i regjeringens familiemelding som kommer i desember. Men svangerskapspengene har Dåvøy valgt å hente ut av familiemeldingen og gjøre gjeldende fra 1. juli neste år, dersom ikke Stortinget bestemmer noe annet.