• Hvis Konkurransetilsynet skal plasseres utenfor Oslo, peker Bergen seg ut som det åpenbare stedet, mener Victor D. Norman.

Han vil ikke «frede» noen offentlige tilsyn mot utflytting. Arbeids— og administrasjonsministeren sier til Bergens Tidende at han i løpet av året vil legge frem en samlet pakke over slike tilsynsmyndigheter som bør flyttes ut fra hovedstaden.

Et statssekretærutvalg med representanter for alle berørte departementer er i arbeid med å forberede denne «pakken». Victor D. Norman har selv valgt å lede denne prosessen som også omfatter organisering og hvilke departementer tilsynene skal knyttes til.

— Dette brenner jeg veldig for, og dette skal vi få til! Flere tilsyn vil bli flyttet ut av Oslo de nærmeste årene, sier Norman entusiastisk. Han er overbevist om at tilsynene selv er tjent med en slik operasjon.

- Ingen dekkoperasjon

Ambisjonene er høye, men det er for tidlig på dette stadiet å gå i detalj om hvem som bør forberede seg på å pakke og flytte - og hvor hen. Først vil han gå i dialog med de berørte tilsynene. Men han merker allerede uro enkelte steder når han er på besøk der.

Som eksempler på etater som er aktuelle for utflytting og omorganisering nevner statsråden de tre transporttilsynene (Statens Jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet og Sjøfartsdirektoratet). Det samme gjelder Arbeidstilsynet, det nye utdanningstilsynet og Mattilsynet.

— Dette er bare noen av dem som peker seg ut. Derfor vil jeg legge frem en samlet pakke. Men dette er ingen dekkoperasjon for å flytte ett tilsyn, understreker han.

Bergen peker seg ut

— Konkurransetilsynet til Bergen, med andre ord?

— Uten å binde meg til en bestemt lokalisering, kan jeg i hvert fall love at Konkurransetilsynet skal vurderes meget seriøst. Hvis det skal plasseres utenfor Oslo, peker Bergen seg ut som det åpenbare stedet. På samme måte mener jeg at de tekniske tilsynene i så fall hører naturlig hjemme i Stavanger og Trondheim, sier han.

Norman vil ha større geografisk avstand mellom departementene og tilsynene, og han formulerer seg slik:

Går og «tråkker»

— Vi har en embetsmannstradisjon for at «alt» skal ligge i Oslo. Av egen erfaring vil jeg hevde at det gir et annet perspektiv på Norge å arbeide i Bergen enn når man sitter midt i Oslo.

— Slik jeg ser det vil det være en stor fordel om de som arbeider i slike tilsyn ikke tråkker i departementene. Det er ikke av det gode med alt for mye uformell prat i den forbindelse, sier han underfundig.

— Hvor stort hastverk har du?

— Vi skal ta oss god tid. Jeg ser for meg en relativt rask beslutningsprosess, men en lang gjennomføringsfase. Finland har vært gjennom det samme, og har brukt opp til syv år på gjennomføringen. Dessuten vil jeg unngå å ha altfor mange gående på ventelønn!

UHELDIG Å «TRÅKKE»: Statsråd Victor D. Norman finner det uheldig at folk som arbeider i tilsynene «tråkker» i departementene.