KRISTINE HOLMELIDkristine.holmelid@bt.no

En av FNs underorganisasjoner, UNDP (FNs utviklingsfond), skal nå etablere et fåtall sentre rundt om i verden.Ifølge Utenriksdepartementet blir det snarlig, og trolig i løpet av mars, avgjort om ett av disse blir lagt til Bergen.

Fagmiljøene sammen Senteret som eventuelt skal legges til Bergen, kalles Senter for godt styresett, og skal gi råd til utviklingsland innen temaer som fredsbygging, menneskerettigheter, demokratisering og korrupsjon.

— Det er svært prestisjefylt å få et slikt senter, sier assisterende direktør ved Chr. Michelsen Institutt (CMI), Alf Morten Jerve. CMI har sammen med Universitetet i Bergen (UiB), Norges Handelshøyskole (NHH), Høgskolen i Bergen og Bergen kommune søkt om å få senteret lokalisert til Bergen. Oslo har også søkt.

Aktivt fagmiljø - Bergen har et stort og aktivt fagmiljø innen utviklingsforskning som kan arbeide tett med senteret. Her er ressurser nok til å sette dagsorden for debatt om temaene, sier Jerve. Et slikt senter vil innebære få nye arbeidsplasser til Bergen. I underkant av ti FN-ansatte vil finne arbeid her.Senteret er valgt lagt til Norge fordi landet har markert seg på den internasjonale arenaen i arbeidet for menneskerettigheter og godt styresett i u-land. Norge har også i flere år aktivt støttet UNDPs arbeid. CMI er blant flere norske institusjoner som er internasjonalt anerkjent for arbeidet med disse spørsmålene.