Byrådsleder Monica Mæland (H) er nervøs og skrev i går brev til medlemmene i kommunalkomiteen med inntrengende bønn om ikke å svikte storbyene som sliter med spesielt store rusproblemer.

— Jeg vil spesielt appellere til Arbeiderpartiet og Frp om å slutte opp om forslagene i stortingsmelding nummer 6, som vil yte storbyene større rettferdighet, sier hun til Bergens Tidende.

Frp avgjør

Det er etter alt å dømme Fremskrittspartiet som sitter med svaret i denne spennende dragkampen om stortingsmeldingens skjebne. Etter det BT forstår bestemte Arbeiderpartiet seg onsdag for å vende ryggen til regjeringens forslag og heller videreføre dagens tilskuddsordning.

I dette dokumentet, som kommunalminister Erna Solberg har ført i pennen, er det laget en såkalt kostnadsnøkkel for hvor store overføringer kommuner av ulik størrelse kan regne med.

Per Sandberg, som er Fremskrittspartiets talsmann i kommunalkomiteen, sier at han i dag skal ha møte både med Arbeiderpartiets og regjeringspartienes fraksjon for å drøfte fordelingen av midler. Han holdt i går kortene tett ved brystet, og sa bare følgende til BT:

— Jeg er enig med Solberg om en del av de grep som må gjøres, men det systemet hun har lagt opp til er dessverre ikke så treffsikkert. Mindre byer som for eksempel Haugesund, Sandefjord og Kristiansund vil etter hennes opplegg komme i en vanskelig situasjon, sier Sandberg.

Misnøye med Solberg

Ranveig Frøiland (Ap), som er medlem av finanskomiteen, forsikrer på sin side at Bergen «uansett ikke vil komme dårligere ut i 2004 i forhold til i år.»

— Etter de nye kriterier for fordeling av midler til rus og psykiatri vil Bergen få 14 millioner kroner.

Men på lengre sikt er det noe mer usikkert, for både Arbeiderpartiet og den øvrige opposisjonen er misfornøyd med at statsråd Erna Solberg ikke har presentert en annen fordelingsnøkkel enn hun gjorde i juni, i motsetning til det Stortinget ba om. Verken Oslo eller de øvrige storbyene får det verre enn tidligere, mens de mindre byene blir taperne etter statsrådens opplegg, mener Ranveig Frøiland.

Monica Mæland er kraftig provosert av å høre slike toner, for etter hennes skjønn kan det ikke være tvil om at det først og fremst er storbyene som er kommet i skvis når det gjelder fordeling av midler.

72 millioner tapt?

— Det er trist å konstatere at venstresiden ikke ønsker en mer rettferdig omfordeling av midlene, men heller vil beholde dagens skjevheter i inntektssystemet. Dermed kommer storbyer som Bergen og Trondheim veldig dårlig ut. Jeg innser at Bergen dessverre står i fare for å gå glipp av 72 millioner kroner i en femårsperiode, sier stortingsrepresentant Torbjørn Hansen, som også er formann i Bergen Høyre.

Han minner om at både Arbeiderpartiet og SV var særdeles flittige i valgkampen med å forsikre at de ville kjempe for en mer rettferdig fordeling, men når det kommer til stykket, er løftene dessverre glemt.

— Dette er meget påfallende, ettersom blant andre tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var en av dem som presenterte regnestykker som viste at Bergen har gått glipp av 300-400 millioner kroner på årsbasis, sier Torbjørn Hansen til Bergens Tidende.

BREV-BØNN: Byrådsleder Monica Mæland (H) skrev i går brev til medlemmene i Kommunalkomiteen med bønn om ikke å svikte storbyene som sliter med rusproblemer.<p/>ARKIVFOTO: Fred IVAR UTSI KLEMETSEN