TRUDE HAUG

Du går, sykler og kjører på mørklagte veier over hele Bergen. Men siden det koster to millioner å skifte pærer, så har ikke kommunen råd til det i år. Det skal spares, og situasjonen varer året ut.

— Vi har et budsjett å holde oss til, sier driftssjef Atle Kleppe i samferdselsetaten i Bergen kommune. Der vi før hadde 14 millioner å bruke, har vi nå 1,4 millioner, sier Kleppe.

I det reviderte budsjettet for 2004 for Bergen kommune ble bevilgningene til veilys skåret ned med seks millioner kroner. I tillegg fikk kommunen ansvaret også for lyset på fylkesveiene. Dette førte til at myndighetene besluttet å slokke lyset i perioden fra første mai til første september.

I vinterhalvåret skal også lampene være slukket fra klokken ett til fem utenfor sentrum, med unntak av lørdager og søndager. Nå er strømmen kommet på, men det hjelper lite når gatene likevel er mørklagt fordi kommunen ikke har råd til å skifte pærer og reparere kabler.

BKK sjekker lysene

Driftssjef Kleppe er ikke glad for situasjonen.

— Byrådet har sagt nei til ekstra midler. Vi sendte 10. juni en orientering til byutvikling om at situasjonen var svært problematisk, men byrådet har bare tatt det til etterretning, forteller han.

— I dag er det trettien veier som er helt mørklagte. I tillegg er det to tusen mørke punkter, det vil si lyspærer som ikke virker, forklarer Kleppe.

— Første mai slo vi av lyset på kommunale og fylkeskommunale veier, unntatt i Bergen sentrum., og 15. august ble det slått på igjen. Det som skjer nå, er at BKKs folk reiser ut og sjekker de mørke veiene. Hvis det er en tenningsfeil, blir det utbedret, men er det en kabelfeil, vil kostnaden bli kalkulert, og det blir tatt opp på neste byggemøte.

200.000 kroner igjen

Kleppe forteller at han har 200.000 kroner igjen på budsjettet for veilys, og det er feil på kabler som sluker hele budsjettet. Det er i Nonneseterkvartalet og på Vestre Murallmenningen. Begge disse stedene vil det koste 100.000 hver å utbedre.

Når det gjelder skogen som vokser til rundt lyktestolper og stjeler lyset fra de pærene som er i funksjon, sier Kleppe at det foregår en systematisk vegetasjonsrensk langs veiene. Det gjør de fast vår og høst.

— Nå konsentrerer vi oss om sikt-trekanter, slik at det skal bli tryggere og mer oversiktlig for skolebarn å passere gaten i veikryss.

Bergens Tidende har forsøkt å komme i kontakt med byråd for byutvikling, Lisbeth Iversen, men lyktes ikke.

BKK vil gjerne gjøre jobben

— Vi vil gjerne gjøre jobben, sier seksjonsleder for veilys i BKK, Jan Erik Alstad, til Bergens Tidende.

— Men kommunen har ikke midler, og da har vi ingen mulighet.

— Alle steder som er mørke, blir registrert, forsikrer han.

— Og vi tar imot alle henvendelser fra publikum. Det er mange som ringer til oss hver dag. Vi er like fortvilte som dem som blir berørt, sier Alstad.

MØRKLAGT: Svart og ødslig ligger Nordahl Bruns gate i sentrum. Ikke direkte inviterende.<p/>FOTO: EIRIK BEKKE
Eirik Brekke
MØRKLAGT: I Folke Bernadottes vei i Fyllingsdalen hever gatelyktene seg mot kveldshimmelen. Ikke mye lys å få fra den kanten.