— Vent nå, vent nå. Du snakker nå med det mest glemske mennesket på denne jorden, sier Oddny Miljeteig, og begynner å sjekke sakspapirer.

Lederen for bystyrets komité for helse og sosial leter etter kommunens ruspolitiske strategi og handlingsplan for 2010 til 2013, som BT har etterlyst. Til slutt kommer hun frem til at komiteen ikke har hatt noen ny plan oppe siden planen for 2006-2009 ble vedtatt.

- Vil det si at det ikke finnes en gjeldende ruspolitisk handlingsplan?

— Det er rett forstått, vil jeg si. Prinsipielt sett er det helt rett. Hvorfor har de ikke fremmet det? Jeg blir litt flau fordi jeg ikke har etterspurt den, sier Miljeteig.

Lovpålagt Alle norske kommuner er pålagt gjennom alkoholloven å utarbeide en alkoholpolitisk plan. Sosial- og helsedirektoratet har anbefalt kommunene å gjøre dette til en helhetlig ruspolitisk plan, som også omfatter narkotikapolitikk.

Nettopp det har Bergen kommune gjort i sine to siste handlingsplaner, for 2002 til 2005, og for 2006 til 2009. Den siste ble vedtatt av bystyret i juni 2006. I juni i fjor behandlet bystyret en statusrapport for tiltakene i planen som gjaldt ut fjoråret. Her presenterte byrådet også kort en del tiltak de vil jobbe videre med.

Men noen plan for de neste tre årene har byrådet altså ikke lagt frem.

— Vi jobber med den, og kommer til å legge den frem til høsten. Vi vil koordinere det opp mot et seminar bystyrepolitikerne planlegger å holde om dette temaet, sier helsebyråd Christine Meyer.

Kan ta et halvt år til Hun kan ikke garantere at planen blir vedtatt i løpet av året. Byråden avviser imidlertid at Bergen står uten en plan i ventetiden.

— Den vi har nå gjelder til en ny blir lagt frem, sier hun.

- Men den siste planen har årstallene 2006-2009 i tittelen. Er det bare veiledende?

— Nei, jeg ser ikke på disse årstallene som veiledende. Ideelt sett burde det vært lagt frem en plan som gjaldt fra 2010. Men jeg har valgt å prioritere konkrete tiltak, fremfor å bruke tiden på å lage en slik plan først, sier Meyer, som benekter at forsinkelsen kan tolkes som et uttrykk for at byrådet nedprioriterer rusfeltet.

— Jeg mener de konkrete tiltakene vi har fått til viser det motsatte. Vi har blant annet fått på plass rusakutt, et hotellprosjekt som blir et tilbud til både prostituerte og LAR-pasienter, og vi er inne i en fin progresjon i Tidlig ute-prosjektet, som retter seg mot unge i Nygårdsparken, sier Meyer.

Oppdaget ikke forsinkelsen Komitéleder Miljeteig er ikke den eneste som ikke har fått med seg at kommunen står uten en oppdatert rusplan.

— Det der har jeg ikke i hodet, men det kan jeg sjekke opp for deg, sier Torstein Dahle, Rødt-leder og medlem av helse- og sosialkomiteen når BT ringer for å etterlyse planen.

Et par timer senere ringer han opp.

— Den er på overtid. De sitter og skriver på ny handlingsplan nå, og den kommer til høsten, får jeg beskjed om, sier Dahle.

- Hvorfor har du ikke etterlyst den?

— Det er et godt spørsmål. Vi har mye av dette opp til diskusjon om deltemaer. Vi har hatt mye om ruspolitikk, spesielt det som gjelder narkotika i forbindelse med diskusjonen om rusakutt og det som skjer i Nygårdsparken, sier Dahle, og legger til:

— Men jeg må innrømme at det er gått meg hus forbi at den gamle planen er utløpt.

Også Arbeiderpartiets representant i helse- og omsorgskomiteen blir overrasket når BT ringer:

— Ja vel? Det må vel være en forglemmelse. Det er absolutt nødvendig å ha en ruspolitisk plan. Det var nytt for meg i alle fall, sier Line Mai Turøy (Ap).

- Hvorfor er det nødvendig å ha en slik plan?

— Dette er et område som vi må hele tiden må holde under oppsikt, og se på de tiltak vi har. Nytter det vi gjør, eller må vi gjøre ting annerledes? Da må vi ha en plan som vi kan se på og evaluere, sier Turøy.