44-åringen har de siste fem årene vært tilknyttet Telle Gruppen AS, de tre siste som daglig leder for datterselskapene B Telle Trearbeid AS og B Telle Eigedom AS. Han har også sittet i flere styrer.

Breivik bor på SOtra, er utdannet byggingeniør, med påbygging i brann— og skadevern. Han har lederutdanning fra Forsvaret og har tatt Solstrand-programmet for yngre ledere. I tillegg har han erfaring fra Forsvaret og har vært leder for lufthavn og brannvesenet i Hammerfest.

I tillegg har han ledet brannforebyggende avdeling og beredskapsavdelingen i Bergen brannvesen, hvor han også har vært varabrannsjef.

— Jeg er svært fornøyd med ansettelsen av Johnny Breivik som ny brannsjef i Bergen, sier Robert Rastad i en pressemelding.

— Han er en dyktig leder, og har gode kunnskaper om brann- og redningsarbeid. I tillegg kjenner han Bergen brannvesen godt fra tidligere, fortsetter kommunaldirektøren ved Byrådsleders avdeling,.

Breivik tiltrer stillingen i oktober 2011. Inntil den tid vil varabrannsjef Karl Otto Nesdal fungere som brannsjef i Bergen brannvesen.