Byrådet i Bergen sliter med å formulere en slik garanti.

Dette betyr at alt ikke er så klappet og klart for bybanen som BTs lesere kunne få inntrykk av i går.

— Garantien fra Bergen om at de overtar det hele og fulle driftsansvaret for bybanen er nå den eneste biten som står igjen, sier politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet, Sverre Molandsveen, til BT.

Fordeling av ansvar

— For oss er det viktig å slå fast prinsippet om fordeling av ansvar mellom forvaltningsnivåene. Nå har Bergen kommune ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen. Den gjeldende prøveordningen vil vi gjøre permanent, sier Molandsveen.

— Vi tror det er vilje i Bergen til å ta dette driftsansvaret. Vi regner med at avklaringen kommer tidsnok til at vi kan sende saken om bybanen over til Stortinget i vårsesjonen, sier Molandsveen.

Avklaring etter påske?

Byrådsleder Monica Mæland sier til BT at de tre partiene som står bak hele Bergensprogrammet - H, Ap og KrF - nå må ta en debatt internt om hva de skal mene om det lokale driftsansvaret for bybanen.

— Deretter må disse partiene komme sammen rett over påske for å ble enige om hva vi skal mene om dette. Men fremdeles er det slik at det ikke er selvsagt at vi kan ta penger fra bykassen for å dekke et eventuelt underskudd for kollektivtrafikken. Vi kan ikke la penger til dette gå ut over andre primæroppgaver, sier Monica Mæland til BT.

Frp truer med brudd

Fremskrittspartiets gruppeleder i Bergen bystyre, Liv Røssland, sier til BT at de vil betrakte det som er grovt løftebrudd, dersom Høyre skulle gå med på å åpne bykassen for å dekke underskudd i kollektivtrafikken.

— Da vi inngikk en samarbeidsavtale med byrådspartiene etter kommunevalget i 2003, forsikret Høyre at det aldri ville komme på tale å bruke egne penger på drift av kollektivtrafikken. Dersom Høyre nå likevel skulle gå med på dette, vil vi si opp denne avtalen med byrådspartiene, sier Røssland.