— Bergen har forstått signalet fra foreldre og elever. Med sin store satsing på skolen kommende periode er Bergen først ute og et eksempel for hele landet, sier Hilde Sundve Jordheim, leder for Foreldreutvalget for grunnskolen på landsplan.

Vilje til handling

Politikerne lovet mye før valget. Med sitt budsjettforslag viser Byrådet i Bergen klar vilje til å handle. Bergens Tidendes artikler om satsingen på skole ble finlest på lærerrom i og i hjemmene i går. Rektorer, lærere og foreldre jubler.

— Endelig skal vi få plass til alle elevene, sier rektor Aase Brit Reed Irgens ved Alvøen skole. Hun kjøpte tebrød til lærermøtet i går for å feire at Alvøen får 30 mill. kr. for å utvide til en tre parallellers barneskole. 18 klasser deler 14 klasserom i dag. Malingen er flasset av på deler av det eldste bygget. Etter klage i fem år var malere i går i sving med kosten på et av tilbyggene.

Heiser ikke flagget - Vi jubler og er veldig glade, men vi heiser ikke flagget ennå, sier rektor Inger-Johanne Flagtvedt ved Tertnes skole. Tertnes loves 15 mill. kr til nytt bygg. Hun vil vente til kronene virkelig er der.

Nøyaktig slik er holdningen ved mange skoler. Det jubles over at det endelig planlegges å bruke 756 mill. kr. på skolebygg i perioden 2002 til 2005, pluss 150 mill. kr. til vedlikehold. Men her er fortsatt skjær i sjøen. Kommunen må få solgt sine aksjer i BKK til forventet pris og Stortinget godkjenne skolepakken før planene kan settes ut i livet. Dessuten må bydelene unngå kutt i sine budsjetter.

— Vi er veldig glad for politikernes tydelige satsing. Garnes barneskole er løftet opp, men vi håper byggingen skjer raskere enn planlagt, sier rektor Petter Tresselt.

Sårt etterlengtet

— Pengene er sårt etterlengtet. Nå kan vi snart drive skolen slik vi skal, sier rektor Anne Berit Tangenes ved Bjørndalsskogen skole. Hun går penger til både et bygg på 950 og et på 500 kvadratmeter.

— Vi er veldig, veldig glade. Med 35 mill. kr. blir det penger til mer enn kriseløsninger, sier rektor Randi Gelink ved Fridalen skole. Hun føler at skolen endelig er tatt på alvor og velger å være optimist.

GLEDE: Med nye, fine trailere trives Kristoffer Engelsen Stordal og Jon Magnus Nilsen godt i sandkassen ved Alvøen skole. De kan få nyte godt av nybygget.
FOTO: ØRJAN DEISZ