I Oslo tjener folk i snitt 297.400 kroner i året, i Stavanger 270.200 kroner. I Bergen var snittinntekten 245.100 kroner. Også kvinnene i Stavanger og Oslo tjener mer enn kvinnene i Bergen.

Av de fire store byene kommer Trondheim på sisteplass. I den midtnorske hovedstaden en snittinntekten 235.000 kroner.

Blant kommunene var gjennomsnittsinntektene per innbygger over 16 år høyest i Bærum med 352.800 kroner i 2000. Beiarn kommune i Nordland har den laveste gjennomsnittsinntekten.

Nord-Trøndelag er det fylket som har de laveste inntektene. I snitt hadde nordtrønderne 196.600 kroner i inntekt i 2000. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på 297.400 kroner — altså vel 100.000 kroner mer.

Hordaland ligger på 6. plass på listen, forbigått av Oslo, Akershus, Rogaland, Buskerud og Vestfold. Den prosentvise forskjellen mellom kvinner og menn er størst i Rogaland. Der har mennene i gjennomsnitt nærmere dobbelt så høy inntekt som kvinnene.