GUNNAR WIEDERSTRØM

Kombinasjonen av fastprisavtaler, strømsparing og overgang til oljefyring ga en forholdsvis beskjeden utgiftsøkning i fjor.

Det er på to områder kommunens utgifter øker dersom strømprisene går i været. Det ene er utgiftene til kommunens strømregninger, det andre er sosialhjelpsutgiftene. Svært mange av byens sosialhjelpsklienter måtte ha ekstra hjelp fra kommunen for kunne å betale strømregningene i fjor. Dermed økte kommunens sosialhjelpsutgifter til strømregninger med ti millioner kroner.

Kommunens egne utgifter til strøm økte også med ti millioner kroner fra 2002 til 2003. Kommunens strømregning var på 139,4 millioner kroner i fjor. Strømforbruket ble redusert med drøye fem prosent i 2003 sammenliknet med 2002.

Når utgiftene likevel økte skyldes det to forhold. Nettleien økte med i gjennomsnitt to øre per kilowattime i 2003. Gjennomsnitts strømpris for kommunen med 3,4 øre per kilowattime til 22,4 øre i 2003. Prisen ligger likevel langt under spotprisen på strøm i 2003. Gjennomsnittspris på spotmarkedet i 2003 var nemlig på hele 32 øre.

— Vi forutså ganske tidlig i 2002 at strømprisene kom til å bli høye og inngikk derfor svært gunstige langsiktige strømavtaler, forklarer finanssjef Geir Ove Misje.

Hadde ikke kommunen vært forutseende, kunne strømregningen i verste fall blitt 27 millioner kroner høyere i 2003 enn den faktisk ble.