Justisminister Grete Faremo er i Bergen, og besøker blant annet Hordaland politidistrikt og Bergen fengsel.

Med seg i bagasjen har hun en fersk plan for å øke kapasiteten i kriminalomsorgen. Der går det frem at Bergen fengsel kan bli utvidet med 50 til 90 lukkede soningsplasser med høy sikkerhet.

Planen er lagt frem for justisministeren av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.

Vil fengsle færre

Faremo sier det foreløpig er for tidlig for regjeringen å konkludere.

— Med denne planen har vi fått konkretisert hvor behovet er størst i Kriminalomsorgen. Hvordan de endelige prioriteringene blir, er for tidlig å si, sier Faremo.

Mangel på varetektsplasser har vært en hodepine for politiet og kriminalomsorgen i Hordaland i årevis. Gjentatte ganger har politiet måttet løslate varetektsfanger, fordi det ikke finnes ledige plasser.

Store ressurser går med til å frakte innsatte til fengsler i andre deler av landet.

Vil frigjøre ressurser

— Jeg håper vår region blir prioritert, siden vi har en spesiell utfordring på dette området. Det handler både om rettssikkerhet for innsatte, og om å frigjøre ressurser for politiet, slik at vi kan bruke kreftene på andre områder, sier politimester Geir Gudmundsen.

Planen går også inn for en «moderat overføring» av straff fra fengsel til andre reaksjoner.

Det dreier seg om elektronisk soning med kontroll, bøtetjeneste, narkotikaprogram med domsolkontroll, og soning i institusjon.