— Justisdepartementet skal begynne å jobbe med saken i morgen. Jeg håper plassene står ferdig så snart som mulig, kanskje mot slutten av året, sier forbundsleder Roar Øvrebø i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) til BT.

Behovet for nye plasser i Bergen fengsel er stort. I tillegg til de 20 nye plassene skal den åpne D-avdelingen som ligger like utenfor murene gjerdes inn og få økt bemanning.

Men økningen i antall plasser er ikke tilstrekkelig, mener Kriminalomsorgen region vest.

— Vårt behov er fortsatt 100 plasser. Men 30 nye vil avhjelpe situasjonen, sier Per Sigurd Våge.

Han reiser til Oslo i dag for å være med på et oppstartsmøte.

— Dette har høy prioritet både for regionen og for Justisdepartementet, sier han.

Øvrebø sier at bemanningen må øke som en følge av utvidelsen. Men det er ikke regnet på hvor mange nye ansatte som trengs.

— Det må bli en stor økning. Det kommer flere celler, det skal bli økt sikkerhet på D-avdelingen og det blir flere åpne plasser, sier Øvrebø.

Han legger til at en permanent løsning er mye bedre enn en midlertidig modulløsning som NFF tidligere har gått imot.

Det er Stortinget som i budsjettbehandlingen for 2004 vedtok plassøkningen.