Kontoret får tolv ansatte og skal trolig ligge nær Vilvite-senteret på Marineholmen. Eneste forbehold er at et statlig tilskudd til opprettelsen av kontoret ennå ikke er helt i boks.

— FN snakker om kontoret som om dette vil komme på plass, men det er ikke 100 prosent sikkert ennå, sier klimasjef Eva Britt Isager i Bergen kommune.

- 99 prosent?

— Ja, vi satser på det. Det er ikke de helt store pengene som mangler, sier hun.

Byrådslederen i Bergen, Monica Mæland, har sendt et brev til statsminister Jens Stoltenberg (PDF-fil) og bedt om én million kroner til oppstarten av kontoret.

FN ønsker å presentere det nye kontoret på klimatoppmøtet i København i desember, ifølge Mæland.

Avanserte satellitter

FN-organisasjonen UNITAR (United Nations Institute For Training and Research) har i dag kontorer i Geneve i Sveits, New York og Hiroshima i Japan - og høyst sannsynlig snart også i Bergen.

Gjennom det såkalte UNOSAT-programmet spiller organisasjonen en nøkkelrolle i forbindelse med naturkatastrofer. Satellittdata og GPS brukes til å lage detaljerte kart over for eksempel områder som er rammet av flom, slik at hjelpearbeidet kan skje mest mulig effektivt. Fremgangsmåten kalles «rapid mapping», eller hurtigkart.

Tilpasning til klimaendringer er også et felt der satellittene skal brukes.

UiB lokket

Etableringen er en fjær i hatten for byens universitets- og forskningsmiljø. Hovedgrunnen til at FN ønsker å etablere seg her, er det gode renomméet til Universitetet i Bergen (UiB) og deres samarbeidspartnere.

FN har merket seg arbeidet som gjøres ved bl.a. Bjerknessenteret for klimaforskning, Christian Michelsens institutt og Nansensenteret.

Kontoret i Bergen vil fungere som nordisk hovedkontor i UNITAR og samarbeide mye med forskningsmiljøer og næringsliv i Norge og andre nordiske land. Blant de sannsynlige samarbeidspartnerne er Kongsberg Satellite Services, svenske Metria og danske Cadastre, viser dokumentene som bt.no har fått tilgang til.

Spesielt interesserte kan lese dokumentene her:

  • (Powerpoint-fil)
  • (PDF-fil)Møtte FN-topp

Byrådet i Bergen har i to år arbeidet med å sikre seg FN-kontoret. Byrådsleder Monica Mæland har vært aktiv i arbeidet, og nylig hadde kommunens klimasjef Isager og byråd Lisbeth Iversen et møte med UNITAR-sjef Carlos Lopes i Geneve.

Kommunen vil støtte opprettelsen av kontoret med én million kroner. Også Hordaland fylkeskommune og staten er bedt om å bidra med midler.

Lokaliseringsplanene er allerede klare. Kontoret skal mest sannsynlig ligge i et av byggene til GC Rieber EiendomMarineholmen.

— Vi har vært og sett på en konkret plassering. Kontoret bør ligge nær Universitetet i Bergen og forskningsmiljøene der, sier klimasjef Isager.

- Bra for Bergen

Hun mener FN-kontoret vil få positive ringvirkninger for Bergen. Kontoret skal ha samarbeidspartnere i mange land, og vil derfor trekke tilreisende til byen, tror hun.

— Det vil være et interessant og utviklende sted for unge mennesker å jobbe - særlig de som er opptatt av internasjonalisering, klima og menneskerettigheter. Kontoret bruker svært avansert satellitt-teknologi. Alt i alt vil dette gjøre Bergen til en mer attraktiv by å jobbe og bo i, sier hun.

UNITAR har oppnevnt Einar Bjørgo som leder for kontoret i Bergen. Han vil få ansvaret for å bygge opp kontoret. Bjørgo leder i dag UNOSATs kontor i Geneve.

Hva synes du om planene? Skriv gjerne noen ord i feltet under!