• Dårlige levekår er ikke bare et Oslofenomen. Derfor dobler regjeringen den såkalte områdestøtten til Bergen, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp)

I fjor fikk Bergen tre millioner kroner til å bedre levekårene for folk i Årstad bydel. Nå lekker statsråd Navarsete fra statsbudsjettet, og varsler at Bergen får seks millioner kroner til dette arbeidet for 2012.

— Det er selvsagt opp til Bergen kommune å avgjøre hvordan pengene skal brukes, men forutsetningen er at de går til tiltak for å bedre levekårene for folk i bydeler med store utfordringer.

- Har Bergen søkt om disse pengene, eller deler du bare ut på eget initiativ?

— Bergen søkte for en del år siden, jeg tror det var 2007. Da var det ikke penger på Kommunaldepartementets budsjett. Men i fjor fant vi midler, og dette dobler vi altså til neste år. Det er Husbanken som formelt skal stå for utbetalingene. Husbanken er jo regionalisert og jeg vet at nettopp i Bergen er det et godt samarbeid mellom Husbanken og kommunen.

Groruddalen og Årstad

Prosjektet som kalles områdeløft ble lansert i Groruddalen i Oslo for fem år siden. Hensikten var å utjevne litt av forskjellene mellom bydeler i hovedstaden. Det gikk på opprusting av lekearaler, friområder, kjernetid i barnehager osv. En evaluering har vist at det har gitt positive resultater, ifølge kommunalministeren. I fjor kom Bergen med, og det planlegges en liten sum til Trondheim også, for neste år.

I Bergen har bydel Årstad, og særlig områdene rundt Solheim, hatt nytte av pengene dette første året. Tre skolekretser i bydelen har gitt tilbud om gratis kjernetid i siste års barnehage.

- Flere med

— Vi kan ikke legge skjul på at Senterpartiet i Bergen har spilt inn til Navarsete behovet for å utvide ordningen i Bergen, sier partiets gruppeleder i bystyret, Ove Sverre Bjørndal.

— Nå er tiden inne til å utvide ordningen til bydelene Loddefjord/Indre Laksevåg og Arna/Indre Arna, der de har sosiale problemer. Det blir for snevert å bare prioritere Årstad, når det nå kommer mer penger.

Si din mening i kommentarfeltet under!