Regjeringen går inn for at et nytt, regionalt senter for partikkelterapi skal legges til Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Senteret vil tilby en ny type strålebehandling der man stråler med protonpartikler, noe som vil gi bedre effekt og færre bivirkninger.

— Norske kreftmiljøer leverer nå resultater som vi kan være stolte av. De store tallene viser at overlevelse i Norge har veldig god fremgang. Det gjør det desto viktigere at vi ligger i front og kan fange opp nye muligheter, sier helseminister Jonas Gahr Støre (Ap), som presenterte nyheten i på Haukeland Universitetssykehus i dag.

Det gjorde han sammen med tidligere helseminister og nåværende forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap), som i sin tid ba Helse Vest utrede saken.

Vil koste 1,5 milliarder

Regjeringen går inn for at det blir bygget tre eller fire anlegg i Norge. I tillegg til Bergen vil Oslo Universitetssykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim trolig også få slike anlegg.

— Også Helse Nord har signalisert en interesse, sier Støre.

Hvert anlegg vil koste ca. 400 millioner kroner, og den totale investeringen vil trolig komme på rundt 1,5 milliarder kroner. Helseforetakene skal nå utarbeide sine forslag, og helseminister Støre regner med at det kan bli oppstart for sentrene mot slutten av neste stortingsperiode, i 2016-2017.

Valgte bort favoritten

Regjeringens beslutning kommer etter at en ekspertgruppe i juni gikk inn for å bygge et nytt, nasjonalt anlegg for partikkelterapi, en ny form for strålebehandling som kan revolusjonere kreftbehandlingen.

Ifølge ekspertgruppen var det faglig beste alternativet ett stort, nasjonalt partikkelsenter med både proton- og karbonbehandling til 2,8 milliarder kroner. Regjeringen går imidlertid inn for tre-fire mindre, regionale protonsentre - det nest beste alternativet, ifølge ekspertgruppen.

— Slik jeg leser innstillingen for et karbonanlegg, så er det et neste trinn der vi trenger mer utredning, sier Støre.

Han mener alternativet til å gå i gang med den mer modne protonteknologien hadde vært å vente lenger på et kombinert anlegg.

Færre bivirkninger

Sykehusdirektør Stener Kvinnsland i Helse Bergen er selv kreftlege. I sommer sa han til BT at et partikkelsenter vil være den største endringen for stråleterapien siden starten med røntgenstråler.

Kvinnsland er i tillegg styreleder i Oslo Universitetssykehus, og uttrykte på dagens pressekonferanse stor glede på vegne av begge institusjonene.

Fordelen med partikkelstråling, som i dag i hovedsak skjer med partikleneprotonog karbonion, er en mer treffsikker behandling med færre bivirkninger.

Det er spesielt barn og unge som kan ha nytte av slik stråling, fordi partikkelstråling gir langt mindre langtidsskader enn vanlig røntgenstråling.

Internasjonale studier tyder på at 10-15 prosent av alle pasienter som i dag blir vist til stråleterapi vil ha bedre nytte av partikkelbehandling enn røntgenstråling. I Norge vil det si minst 1000 pasienter i året, et tall som er ventet å øke til 1500 om få år, ifølge ekspertgruppen.

I dag må norske pasienter til utlandet for å få partikkelterapi.

Kreftforeningen fornøyd

I Kreftforeninge er de fornøyd med at regjeringen har landet på at en skal ha slike anlegg i Norge.

— For det har vært en del usikkerhet, om det blir for kostbart og om en heller burde fortsette å sende pasienter ut av landet for slik behandling. Så det at vi får det tilbudet her i landet er veldig bra, sier generalsekretær Anne Lise Ryel.

Hun er også fornøyd med at det blir flere anlegg, fordi det betyr mindre reising og trolig kortere køer for pasientene.

Hun er ikke bekymret for at regjeringen droppet karbonanlegget i denne omgang.

— Det er et felt i rivende utvikling. Det viktigste er at vi nå får på plass partikkelbehandling med protoner, slik at vi kan hente inn nye erfaringer raskere og bedre, sier hun, og viser til at det vil bli knyttet forskning til de nye anleggene som på sikt kan forbedre kreftbehandlingen ytterligere.