Problemet til Bergen er at det er for stor forskjell i grunnlaget for skatt mellom nye og gamle boliger.

Fylkesmannen slo allerede 1. juli i år fast at skattevedtaket for 2009 er ugyldig. Bergen kommune mente vedtaket var feil, og basert på et for dårlig grunnlag. Kommunen ba derfor om en ny vurdering. Det hjalp ikke.

— Vi har gjort en ny vurdering, basert på fyldigere dokumentasjon fra Bergen kommune. Vi har også hatt tre møter med representer fra kommunen, herunder også kemneren i Bergen. Likevel finner vi ingen grunn til å endre det vedtaket vi fattet i sommer, sier assisterende fylkesmann Rune Fjeld.

Fylkesmannen mener det er klart at forskjellene mellom det som er antatt markedsverdi på en bolig og skattetaksten er vesentlige og usaklige.

— Vi mener forskjellene er systematiske og gjennomgående i det systemet Bergen kommune har, sier Fjeld.

Alder og takseringsgrunnlag

Ifølge Fylkesmannen er det to forhold som virker inn.

  • Boligens alder blir for mye vektlagt i satsene kommunen bruker. Vedlikeholdskostnader for eldre boliger blir for mye vektlagt
  • Kommunens takseringsgrunnlag er fra 1984, og den lange tiden siden takstene ble hentet inn sist fører til forskjeller.Det ble i 2004 gjennomført en retaksering av eiendommene i Bergen, men bystyret i Bergen har valgt å legge det takstgrunnlaget bort. Bakgrunnen for det er at flertallet i byen mener at en ikke skal få nye takster når det er et politisk mål å fjerne hele eiendomsskatten.

Endelig vedtak

Rune Fjeld ønsker ikke å si noe om hvilke konsekvenser dette får for Bergen kommune og neste års budsjett.

— Konsekvensene og den videre oppfølgingen av vedtaket er det Bergen kommune som må ta. Det er en del av det kommunale selvstyret, sier Fjeld.

Vedtaket til Fylkesmannen er i utgangspunktet endelig, men praksis er at Bergen kommune kan ta saken inn til departementet.

Hva mener du om eiendomsskatten i Bergen? Si din mening.