ERLEND SANDE erlend.sande@bergens-tidende.no

Et rekordhøyt antall stillinger blir stående ubesatt resten av året for at årets politibudsjett ikke skal sprekke fullstendig. — Vi innser at vi neppe når de resultatmål vi har satt oss i år, sier politimester Rolf B. Wegner. Han har bestemt at bergenspolitiet ikke skal sutre over manglende bevilgninger. I stedet har politidistriktets ledelse tatt frem kalkulatoren. Utregningen viser ifølge Bergen politidistrikt at Bergen ligger helt på bunn blant politidistriktene i Norge når det gjelder brutto budsjett fordelt på antallet faste stillinger.

- Oppklaringsprosent ned Gjennomsnittet for alle landets politidistrikter - unntatt Oslo - er 405.000 kroner per stilling. For Bergen er tallet 374.000. Det er 7,7 prosent under landsgjennomsnittet. Politimesteren vil nødig male ut konsekvensene av den økonomiske situasjonen, men mener det er grunn til å frykte at kriminaliteten går opp og oppklaringsprosenten ned.

Lengre behandlingstid 18 stillinger blir stående ubesatt ut året for å berge budsjettet til Bergen politidistrikt. I tillegg kommer tilsvarende tiltak hos flere underavdelinger som har egne budsjetter. - Vi forsøker å skjerme for eksempel narkotikaetterforskningen. Men det kan bli lengre behandlingstid på vinningsforbrytelser, sier Wegner. Sammenligningen er forelagt Justisdepartementet, først i et brev fra politimesteren, så på et møte i Oslo 2. mai. - Vi tror ikke vi får ekstrabevilgning i år, men vi håper å ha synliggjort situasjonen foran kommende budsjett. Assisterende politimester Bernt Adler Solberg står bak utregningen og notatet som er lagt ved i brevet til Justisdepartementet. - Ingen andre har gjort en slik sammenligning. Tallene bekrefter det vi har opplevd de siste årene. Men vi hadde ikke trodd det skulle være så ille, sier Solberg.

Vil ikke kommentere Aller dårligst ligger Bergen an i sammenligningen av såkalte variable midler, penger som kan settes inn der etterforskningen krever det, hevder politiet. Landsgjennomsnittet er 45.000 kroner per faste stilling, mens Bergen bare disponerer 33.000. Det er 26,6 prosent under snittet. Justisdepartementet vil ikke kommentere bergenspolitiets budsjettsituasjon før de har svart på brevet fra Wegner. Det skjer etter planen i neste uke. Men underdirektør Per Øyvind Jensen mener budsjettsammenligningen er relevant. - Vi har ikke noe å si på tallene, i og for seg. Bergen politidistrikt er alltid saklige i sin argumentasjon. - Er dere enig i at de har kommet dårlig ut? - Det kommer vel an på hvilken stol du sitter på og hvilket perspektiv du har. Jeg vil ikke si noe mer nå.