Klokken 8 i dag tidlig var luftkvaliteten på Danmarks plass karakterisert som svært dårlig.

Fra nå blir det enklere for myndighetene å innføre kjøreforbud eller andre strenge tiltak på dager med høy forurensning i landets byer.

— Hjelpe Bergen

I statsråd i dag fikk samferdselsministeren rett til innføre enten forbud eller såkalt par- og oddetallskjøring, der en bil bare får lov å være på veien annenhver dag.

— En slik fullmakt vil sette oss i bedre stand til å hjelpe Bergen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i en pressemelding.

Da Bergen innførte datokjøring i februar, måtte det begrunnes midlertidig ut fra helsevernforskriften, noe blant annet byrådet i Bergen selv mente var problematisk.

Evalueringer fra både Transportøkonomisk institutt og Statens vegvesen har vist at datokjøringen var det eneste som førte til færre biler på veiene, selv om datokjøringen bare var ett av flere tiltak som ble innført.

Langt over grensen

En ny forskrift er under arbeid, og ifølge Kleppa vil dagens nye fullmakt gjøre situasjonen enklere frem til den er i sving.

På Danmarks plass var timeverdien for svevestøv på 174 mikrogram pr. kubikk luft klokken 8 i dag tidlig. Grensen for svært dårlig luft går ved 150. Nivået på nitrogendioksid i luften ble derimot karakterisert som nokså bra.

Forrige gang luften var så dårlig, var 28. september. Da ble Bergen kommunes beredskapsplan satt i verk, med å samle veistøv ved hjelp av en type salt.

Sjekk luftkvaliteten i Bergen nå via luftkvalitet.info