Sist tirsdag ga Bjørgvin bispedømmeråd grønt lys for å videreføre et forprosjekt om de nye menighetsplanene. Den internasjonale menigheten er tenkt etablert i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap, Kristent Interkulturelt arbeid og Årstad, Fridalen, Solheim og St. Markus menigheter. Geir Sakseid er engasjert som prosjektprest.

— Vi ser på dette som et spennende prosjekt, som i første rekke vil rette seg inn mot Årstad bydel, særlig Løvstakksiden. Her har man en svært høy konsentrasjon av innvandrere. Totalt dreier det seg om 3300 innvandrere – eller nesten ti prosent av befolkningen i bydelen, sier stiftsdirektør Helge Taranrød i Bjørgvin bispedømme til Bergens Tidende.

— Vi vet ennå ikke om dette blir en formell menighetsdannelse eller en annen type kirkearbeid. Men meningen er å satse på gudstjenester og ulike diakonale tilbud. I øyeblikket ser det ut som at arbeidet kan lokaliseres til St. Markus kirke. Der er det plass, samtidig som den har en svært sentral beliggenhet på Løvstakksiden, legger han til.

— Men vil ikke en slik menighet lett bli en innvandrergetto?

— Nei, det er det neppe fare for. Et menighetsfellesskap av mennesker med asiatisk, afrikansk, latinamerikansk og europeisk bakgrunn blir så visst ingen ghetto. Snarere tvert om. Her har vi alle muligheter å skape et spennende og fargerikt fellesskap i Kirken, hevder Taranrød.