Trafikkdirektør Ole Christian Torpp i Vegdirektoratet anbefaler i et brev til Samferdselsdepartementet at Bergen ikke får fjerne piggdekkavgiften.

Begrunnelsen er at det vil være i strid med kravene i Forurensningsforskriften for lokal luftkvalitet. Der heter det at man må innføre effektive tiltak når forurensningen overskrider grenseverdiene i over 35 døgn.

Brøt støvgrensen 35 ganger

I 2006 ble det rapportert om 35 overskridelser av døgngrenseverdien for svevestøv (PM10) på Danmarks plass. I tillegg var det driftsproblemer ved måleren på Danmarks plass i den mest forurensede perioden. «Det er rimelig at det reelle antall støvepisoder derfor var 37 i 2006», heter det i brevet.

— Uansett vet vi at Bergen har høye nivåer når det gjelder forurensning i vinterhalvåret. Biltrafikk og piggdekk er en av hovedårsakene, og da må vi gjøre det vi kan for å få redusert den, sier Torpp.

Piggdekkgebyret ble innført i Bergen 6. oktober 2006, samtidig med en panteordning på piggdekk. I løpet av vinteren leverte 10.000 bilister inn sine piggdekk. Det utgjorde hver fjerde bilist som vinteren før kjørte med pigger.

- For optimistiske politikere

I budsjettavtalen med Frp, som ble inngått i november i fjor, ble det avgjort at piggdekkavgiften skulle fjernes etter bare én sesong. Byrådspolitikerne, også Venstre og KrF, mente det var riktig fordi målet allerede var nådd.

— Målet med piggdekkavgiften var å få den piggfrie andelen opp i 80 prosent. Det ser vi ut til å klare allerede i år, sa Anders Skoglund (V).

Det er en vurdering Vegdirektoratet er uenig i. For det første viser Statens vegvesen sine tall at andelen som kjører piggfritt bare kom opp i 79 prosent. Dessuten mener direktoratet at ordningen må vedvare for at piggfriandelen skal stabilisere seg på et høyt nivå.

— Vi vet av erfaring fra Oslo at hvis man holder opp å innkreve gebyr, så går bruken av piggdekk opp igjen.

— Så byrådet i Bergen har vært for optimistiske når de tror at problemet er løst etter én sesong?

— Vår erfaring tilsier det, ja.

Lar direktoratet bestemme

Torpp mener at det er Samferdselsdepartementet som må ta den endelige avgjørelsen. Men politisk rådgiver Erik Lahnstein (Sp) vil sende brevet i retur til Torpp.

— Vi mener Vegdirektoratet kan ta denne avgjørelsen selv. Det er slik vi tolker forskriften, sier Lahnstein.

I den nasjonale forskriften om piggdekkgebyr fra 1999 heter det at en kommune kan søke Vegdirektoratet om å avvikle ordningen.

Lahnstein peker også på kommunens forpliktelser i forhold til Forurensningsforskriften, som overstyrer det lokale selvstyret. Han sier at piggdekkgebyr er et tiltak som har vist seg veldig effektivt mot lokal luftforurensning.

— Vi håper det kommer en konklusjon på denne saken snart. Det er ikke lenge til man bør begynne å forberede innføring av piggdekkavgift igjen, sier Lahnstein.

Vil endre grensene

Vegdirektoratet anbefaler kommunen å endre grensene for gebyrsonen. I vinter fulgte den kommunegrensen, men direktoratet mener at Herland og Trengereid ikke bør inngå i sonen.

Da vil trafikk som for eksempel skal østover fra Osterøy slippe å betale avgift.

PÅ'AN IGJEN: 10.000 bergensere pigget av da piggdekkgebyret ble innført forrige vinter. I år mente bystyret det burde være gratis å kjøre piggdekk, men nå kan Vegdirektoratet tvinge kommunen til å fortsette med ordningen. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN
Bjørn Erik Larsen