Av de drøye 600 boenhetene som staten sponser i år, havner 160 i Bergen. Leder i NSU Bergen, Ben Holand, kaller det et skritt i riktig retning.

— Men dette har ingenting å si for Bergen hvis ikke kommunen får regulert tomtene og satt i gang planene. Det må skje ting, og det er kommunen det står på nå, sier Holand.

Lover å prioritere Bergen

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland lover at Bergen også vil prioriteres i 2009, slik at prosjektet med 500 hybelenheter på Grønneviksøren blir fullfinansiert.

— Dette er det store steget fremover for Grønneviksøren. Når vi får mest, kan vi ikke rynke på nesen, sier Erlend Sleire, velferdsansvarlig i NSU Bergen.

Studentenes Landsforbund mottar nyheten med glede, men minner om at regjeringen lovet 1000-1200 nye studentboliger i året i Soria Moria-erklæringen.

— Vi vet at dekningsgraden er lav, og det at de er utålmodige legger et ekstra press på oss. Men det er hele tiden et budsjettspørsmål. Jeg kan ikke gi noe endelig svar på om det kommer mer i år, men er fornøyd med det som ligger der nå, svarer Aasland.

Samskipnaden fornøyd

Administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen, Egil T. Pedersen, er godt fornøyd.

— Først og fremst fordi departementet har holdt det som ble lovet i fjor. Vi kunne tenkt oss 100 eller 200 hybler til, men det er tross alt mange om beinet. Vi fikk desidert mest i fjor og får desidert mest i år, konstaterer han.

Reguleringsarbeidet for Grønneviksøren er i gang, og skal etter planen være ferdig i løpet av høsten 2008.

— Nå haster det med å få regulert områdene. Tildelingen stiller krav om at vi klarer å realisere prosjekter innen fire år, sier Ruth Grunt (Ap), komitéleder for miljø og byutvikling i Bergen kommune.

Samskipnadens mål er å starte arbeidet på Grønneviksøren rundt årsskiftet 2008-2009.

— Det vil gå cirka to år fra byggestart til prosjektet står helt ferdig. Om det er praktisk mulig, kan vi bygge etappevis, slik at studenter kan flytte inn underveis, sier Pedersen.

Mangler fortsatt mye

Studentsamskipnaden i Bergen har i dag rundt 3400 såkalte hybelenheter, og en dekningsgrad på i overkant av tolv prosent.

— Målet er 20 prosent, så vi mangler ganske mye. Denne bevilgningen er en verdifull tilvekst, sier Pedersen.

Synspunkter? Si din mening om boligsituasjonen i Bergen!