JOHN LINDEBOTTEN

john.lindebotten@bt.no

Med utredninger og behandlingstid, vil trolig hele 1.halvår av 2005 gå med før nye bomstasjoner er klare til bruk. Det som er sikkert, er at de vil komme.

Noe annet alternativ finnes nemlig ikke all den tid byrådet, og da trolig også bystyret, sier nei til økte takster.

Inntektene så langt i bompengeringen ligger langt etter skjema. Inntektene i 2004 ventes å ligge på i underkant av 200 millioner kroner, som er 35-36 millioner mindre enn forutsatt. Med lavere inntekter enn ventet også i 2002 og 2003, må inntektene pr. år frem til 2011 opp i 268 millioner for å ta igjen det tapte og holde tritt med inntektsmålet.

Fordeler byrdene

Byrådet innstiller derfor til bystyret å vurdere å øke antallet bomstasjoner. Samtidig vil man se nærmere på rabattordningene og passeringstaket, som for tiden ligger på 50 betalte passeringer pr. måned.

Opposisjonsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen, Ap, har ingen problemer med å slutte seg til tanken om flere bomstasjoner.

— Det foreslo vi for mange år siden, ut fra den tankegang at vi ville fordele de økonomiske byrdene på flere. Men med en ytre bompengering, er det svært viktig at vi holder fast på timesregelen, slik at ingen må betale doble bompenger på vei til eller fra arbeid i Bergen sentrum, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til bt.no.

Omveien sperres

En ytre bompengering har allerede vært skissert, og ett ledd i denne ringer er allerede på plass, nemlig ved Strømme bro. Den bomstasjonen har ført til at mange har kjørt omvei via Sjølinjen, langs østsiden av Nordåsvatnet. Men nå er det store sjanser for at også denne veien blir «sperret» med en bom. Det gjelder også veien mellom Nesttun og Paradis.

I nord vil sannsynligvis Nordre innfartsåre få bomstasjon, og det samme gjelder utkjøringen i Nordre innfartsåre fra Tertnes (se kart).

I vest kan forbindelsen mellom Loddefjord og Fyllingsdalen bli utstyrt med en bomstasjon.

Lavt tak etter press

Når det gjelder rabattordningene, med 30, 40 og 50 prosent rabatt etter størrelsen på abonnementet, så kan det bli vanskelig å endre. Grunnen er at dette er knesatt i retningslinjer fastsatt av Vegdirektoratet.

Derimot kan passeringstaket på 50 betalte passeringer pr. måned være i fare. Men politikerne vil kanskje vike tilbake for å gjøre noe med dette. I utgangspunktet var det snakk om et tak på 60, men det ble altså 50 etter sterkt press fra dem som driver sjåførlærere, drosjenæringen og annen type nyttetrafikk som kjører mange turer for dagen gjennom bompengeringen.

PS! I kveld i programmet Møterom på TVHordaland har programleder Gunnar Wiederstrøm fått to gjester i studio som skal diskutere bompengesaken: Lisbeth Iversen, byråd for miljø og utvikling, og bystyremedlem Tor Woldseth.