KRISTINE HOLMELID kristine.holmelid@bergens-tidende.no

Professoren skal arbeide med forskning om fattigdom og fattigdomsreduksjon i den tredje verden. Han eller hun blir tilknyttet det nystartede Senter for internasjonal fattigdomsforskning i Bergen. Senteret ble opprettet denne uken, og er det eneste i sitt slag i Skandinavia. Det nye senteret vil bli tilknyttet Universitetet i Bergen (UiB). De siste åtte årene har Senter for helse— og sosialpolitiske studier i Bergen arbeidet seg opp til å bli en suksess innen internasjonal fattigdomsforskning. Senteret har bygd opp et stort nettverk med over 1500 forskere fra hele verden som jobber med fattigdomsspørsmål både i i-land og u-land.De nye senteret for internasjonal fattigdomsforskning skal videreføre dette arbeidet.- Vi skal arbeide for å støtte opp om fattigdomsforskning i u-land. I u-landene er det gjerne både mangel på data og politisk vilje til å studere de prosessene som skaper fattigdom. Vi skal også skape interesse for fattigdomsforskning blant norske forskere, sier professor Else Øyen, leder for Senter for helse- og sosialpolitiske studier.De 1500 forskerne blir administrert av senterets sekretariat på tre personer. Den nye professoren skal være tilknyttet senteret i Bergen.