Daglig leder i Kirkens Bymisjon, Leif Jarle Theis sier til bt.no at aktivitetshuset vil åpne dørene i løpet av høsten. Nå starter for alvor jakten på et egnet hus sentralt i byens sentrum. 1,5 millioner årlig

Avtalen mellom Bymisjonen og kommunen er treårig. Det vil koste to millioner kroner i året å drive senteret. Av dette bidrar Bergen kommune med 1,5 millioner kroner pr. år, ifølge avtalen som Byrådet godkjente i går.

— Vi er svært glad for å få dette til. Behovet for et slikt lavterskeltilbud som, kan gi byens rusmisbrukere omsorg, trivsel og aktiviteter er stort. Tiltaket er med i ruspolitiske handlingsplanen for Bergen. Mange har ønsket å drive et slikt hus. Men nå har valget falt på Kirkens Bymisjon, sier byråd Helen Nordeide Fløisand. Hun håper og tror at avtalen mellom kommunen og Bymisjonen vil bli forlenget i 2005, slik at huset kan drives videre dersom det blir et vellykket prosjekt.

Vennskap og verdighet

Også Leif Jarle Theis er svært glad for at avtalen nå er i boks.

— Dette er en ny tillitserklæring. Samtidig har vi fått en forutsigbar avtale. Men til tross for tilskuddet fra kommunen, vil aktivitetshuset bli en økonomisk utfordring for oss, legger han til. Ifølge Theis vil huset blir et dropp innom–sted, der rusmisbrukerne skal føle at de blir tatt på alvor, møte vennskap og få oppleve verdighet. Huset skal romme både et oppholds- og kafeområde, og ulike verksteder for aktivitetstilbud.