RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no— Etter forhandlinger med hoteller i 11 byer, kom Terminus desidert best ut på pris. Dessuten tilfredsstiller hotellet alle Kirkemøtets krav til funksjonalitet. Derfor har vi lagt neste års Kirkemøte til Bergen den andre uken i november 2002, sier fungerende direktør Karin Røsæg i Kirkerådet til Bergens Tidende. Dermed kan det bli en definitiv slutt på å legge de årlige kirkemøtene, som er Den norske kirkes øverste organ, til Erkebispegården i Trondheim. Verken i år eller neste år har trønderhovedstaden kunnet konkurrere prismessig om å være vertskap for kirkens toppledelse.Dessuten har Erkebispegården vist seg å være lite velegnet til et så stort arrangement. Årets Kirkemøte skal holdes i Lillehammer. - I denne omgang gjelder beslutningen om å legge Kirkemøtet til Bergen kun for neste år. Men vi ser ikke bort fra at det kan bli aktuelt å forhandle om en mer langsiktig rammeavtale om å legge møtene dit. Men dette får vi i så fall ta opp seinere, sier Røsæg. Bergen var fast vertskap for Kirkemøtene fra 1988 til 1997. Da overtok Trondheim, og mange røster både i Den norske kirke og lokalt i Trondheim har seinere tatt til orde for å gjøre Erkebispegården til fast kirkemøtested. Men etter at møtene ble holdt der både i 1999 og i fjor, har det vist seg at lokalene er for små til å gjennomføre møtene på en effektiv måte.