De nye bomstasjonene skal plasseres slik:

I vest: På vestre innfartsåre like vest for Lyderhorntunnelen, og i Bjørndalsbakken fra Vestkanten mot Bjørndalstjern.

I sør: På søndre innfartsåre, like nord for Hopskrysset, og på Nesttunvegen rett sør for Paradis.

I nord: På nordre innfartsåre, like nord for Glasskartunnelen og på lokalveien ved Griggastemma.

I tillegg går byrådet inn for å plassere et såkalt betalingssnitt i Michael Krohns gate og i Damsgårdsgaten. Dette gjøres hovedsakelig for å få trafikken mellom Danmarksplass og Laksevåg til å kjøre gjennom Nygårdshøydetunnelen, samtidig som det er ment redusere trafikken over Melkeplassen.

I tillegg blir bompengeordningen i Bergen utvidet slik at det blir innkreving 365 dager i året. Altså også på søn— og helligdager.

Grunnen til dette er at inntektene i bompengeringen de tre siste årene har ligget langt etter det skjema som er satt opp for å oppfylle utbyggingsmålene i Bergensprogrammet. Inntektene i 2004 ligger på ca. 200 millioner. Fra og med i år og til og med 2015 må bompengeringen ta inn 270 millioner kroner årlig for å holde tritt med skjema.

Det blir i denne omgang ingen endringer i taksten, og rabattordningene forblir som de har vært.