De neste fire årene skal Bergen få til sammen 550 millioner kroner i såkalte belønningsmidler. Pengene skal brukes på miljøvennlige tiltak i trafikken.

— Dette fortjener Bergen, som med Bybanen virkelig har tatt tak for å styrke kollektivtrafikken, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa til bt.no.

Om få dager skal representanter for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune til Oslo for å diskutere avtalen med Kleppa.

Vil sikre Bybanen

Byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen kommune, Lisbeth Iversen, har god tro på at de blir enige.

— Det er snakk om svært store beløp. For Bergen og Hordaland er dette utrolig viktige skritt i riktig retning, sier Iversen.

Både Trondheim, Drammen og Kristiansand har allerede fireårsavtaler som gir hver bye flere hundre millioner kroner. Politikerne i Bergen har tidligere følt seg avspist med smuler i forhold. Nå ser det imidlertid ut til å snu.

— Jeg er interessert i å få på plass en fireårsavtale, og vil møte Bergen med en åpen holdning, sier Kleppa.

Kommunen og fylkeskommunen ba opprinnelig om 650 millioner kroner. Regjeringen vil redusere summen til 550 millioner, men mener ellers at utkastet er et godt utgangspunkt.

— 550 millioner er det lengste vi kommer til å strekke oss. Det er langt over det de andre byene har fått, sier Kleppa.

— Sluttsummen får vi forhandle om neste uke, men en avtale vil uansett bety mye for å sikre Bybanens videre utbygging til Flesland, og etter hvert Åsane. Vi regner med å bli enige, sier Iversen.

Må begrense bilbruken

Men før de kan få istand en fireårsavtale, må et par forutsetninger på plass, sier Kleppa. Regjeringen krever at kommunen før årets utgang vedtar tiltak som skal redusere bilbruken. Kleppa nevner køprising som eksempel på et slikt tiltak, men understreker av Bergen kan velge å bruke andre.

I tillegg må byrådet utarbeide en plan for ytterligere tiltak frem til 2014.

— Det er gjort mye bra for å bedre kollektivtransporten, men de må også redusere bilbruken. Nå ligger ballen hos Bergen og Hordaland, sier Kleppa.,

Den utfordringen har kommunen tatt, sier Lisbett Iversen, og ramser opp:

  • Par- og oddetallskjøring ved akutte situasjoner.
  • Differensierte bompengesatser ved behov, særlig vinterstid.
  • Sambruksfelt på alle hovedinnfartsårene.
  • Redusert parkering i sentrum, men mer innfartsparkering. En tydelig tiltaksplan er også på vei, sier hun.

— Vi må ha en sum av virkemidler som forskere og fagfolk tror på. Kleppa har utfordret oss til å komme med en kombinasjonspakke som monner, og det har vi gjort. Det gir oss et godt grunnlag for å forhandle om de store beløpene - og vi er optimistiske, sier Iversen.

Hvordan kan bilbruken reduseres? Bruk kommentarfeltet.