— Vi hadde fryktet at vi ville få mindre, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.

— Dette var ikke så verst. Men vi har et sluttregnskap for i år på 84 millioner kroner for kollektivtrafikken, så da er det selvsagt kjekt å få et bidrag.

De 25 millioner kronene er Bergen sin del av den såkalte belønningspotten til Samferdselsdepartementet. Bergen har da fått nesten en fjerdedel av den samlede potten, som var på 107 millioner kroner.

Mister kollektivansvar

Om byråden var tålelig fornøyd med pengesummen fra samferdselsministeren, var hun mindre tilfreds med et brev til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune som også ble sendt fra departementet torsdag 30. mars. I brevet bekrefter statsråden at forsøket med å la Bergen ha ansvaret for kollektivtrafikken opphører ved årsskiftet. Ansvaret for kollektivtrafikken i Bergen går altså tilbake til Hordaland fylkeskommune fra 1. januar 2008.

Dette gjelder også driften av Bybanen. Dette medfører at Hordaland fylkeskommune fra 1. januar 2008 også får ansvar for innkjøp av vognmateriell, som er en del av driften. Bybanekontoret i Bergen er nå i intense og avsluttende forhandlinger med de tre selskapene som er aktuelle for å levere bybanevogner til Bergen. Liv Signe Navarsete skriver at hun er oppmerksom på dette. Hun forutsetter at Bergen og Hordaland er i stand til å finne en smidig overgangsordning når det gjelder driftsansvaret.

Beholder Bybane-bygging

Byggingen av Bybanen, derimot, vil fortsatt være Bergen kommune sitt ansvar, ifølge samferdselsministeren. Hun viser da til stortingsvedtaket fra 28. februar 2006 som ga endelig grønt lys for bygging av Bybanen. I den vedtatte proposisjonen legges det til grunn at Bergen kommune er byggherre for Bybanen, og at byggherren bygger Bybanen ferdig.

— Men her er det ting som vi vil ta opp politisk og som trenger en avklaring. Særlig når vi tenker på videre utbygging av Bybanen, kanskje også helt ut til nabokommunene, sier Lisbeth Iversen.