286 millioner kroner fordeles til barnehagesektoren, mens kommunenes frie inntekter øker med 713 millioner kroner gjennom en oppjustering av skatteøret. Finansbyråd Trond Tystad er både fornøyd og misfornøyd.

— Hadde regjeringen fått et budsjettforlik med Arbeiderpartiet ville det blitt mer penger til kommunesektoren, men vi er jo glad for at et budsjettforlik med Fremskrittspartiet for første gang fører til at kommunesektoren får mer penger, sier han.

I går kveld hadde Tystad ikke fått tid til å regne på hva budsjettet betyr for Bergen kommune, men han antar at kommunen kan regne med mellom 20 og 30 millioner kroner mer enn det regjeringen foreslo i statsbudsjettet.

— Det tilsvarer det minimumet vi hadde forventet å få da vi laget vår andre budsjettinnstilling - men her er ikke en krone ekstra for å avhjelpe de store problemene kommunen har.

Det betyr omfattende kutt i Bergen kommende år.

Frp og regjeringspartiene er også blitt enige om å øke utlånsrammene til opprusting av skolebygg med en milliard kroner neste år.

— Det kan bety at vi kan bruke mer av våre egne investeringsmidler til sykehjem. Da kan vi kanskje få løst problemet med å bygge de siste sykehjemmene i det tempo staten krever for å bidra med tilskudd, sier Tystad.

Departementet har avvist en søknad fra Bergen kommune om å beholde statlige tilskudd selv om sykehjemsutbyggingen utsettes med to år.